Du er her:

Naturvernforbundets internasjonale partnere og plastarbeid

Naturvernforbundet er ikke bare engasjert i plastopprydding i Norge, men bidrar også på Kolahalvøya, i Arkhangelsk fylke og rundt St. Petersburg. Her rydder våre partnerorganisasjoner  naturområder for plast og motiverer befolkningen til å delta i oppryddingen og å redusere bruken av plast.   

Naturvernforbundet bidrar med organisatorisk og praktisk støtte til våre samarbeidspartnere, og arbeidet har økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet og Handelens Miljøfond. Her noen smakebiter fra arbeidet mot plastforsøpling i Nordvest-Russland:

Movement 42 i Arkhangelsk

Image Organisasjonen Movement 42 har jobbet aktivt mot plastforsøpling i Arkhangelsk fylke i flere år. Arbeidet omfatter alt fra oppryddingsarbeid, informasjonsreiser rundt om til fylkets mange landsbyer, utstillinger og politisk påvirkningsarbeid. De har også lært seg metodologi for å identifisere mikroplast i vann. Sommeren 2020 var Movement 42 blant annet på reise til Onega-halvøya for å ta vannprøver og snakke med lokalbefolkningen om plastforsøpling, med stor interesse fra media.

 

Plast i verneområder

ImagePå Kola har Naturvernforbundets partner EPS engasjert seg spesielt mot forsøpling av verneområdene Ribachyj og Srednyj, og har tatt dette opp med myndigheter og turistorganisasjoner. I sommer engasjerte de frivillige til å plukke plast langs Kvitesjøen. En av de store kildene til plast i havet utenfor Kolahalvøya er fiskeriflåten, og dette er en sak EPS jobber for å få på den politiske dagsorden i regionen.

Plast og mikroplast i Østersjøen

Ecocentrum jobber i og utenfor St. Petersburg, og har gjennom mangeårig arbeid med plast og mikroplast i Østersjøen mye kompetanse å dele med Naturvernforbundets øvrige partnere i Nordvest-Russland. Ecocentrum har en sentral rolle i sammenslutningen Russian Socio-Ecological Union (RSEU), og gjennom denne får organisasjoner over hele Russland tilgang på informasjon og kompetanse. Da Ecocentrum laget en utstilling om plast ble denne spredt til alle medlemsorganisasjonene i RSEU, og avdelingen i Irkutsk brukte dette til å lage en elektronisk utstilling. Sammen med andre miljøorganisasjoner jobber RSEU også for å på plass et nasjonalt forbud mot engangsartikler i plast. De jobber også for at myndighetene skal styrke satsingen på å redusere avfallsdannelse, og å få på plass sorteringssystemer slik at økt materialgjenvinning og resirkulering blir mulig.  

I Sosnovyj Bor og i områdene på kysten langs sørsiden av Finskebukta jobber også organisasjonen Decommission med å engasjere folk i å rydde plast og å redusere forsøpling. I likhet med de andre organisasjonene jobber de for kildesortering og resirkulering/gjenbruk, der myndighetene så langt har gjort svært lite.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.10.2020