Georgia

I Georgia jobber vi, basert på vårt skoleprosjekt SPARE, med å etablere et nasjonalt system for miljøundervisning i skolen.

Offisielt navn
Georgia
Befolkning
3 720 400 (2016, estimat)
Areal(km²)
69 700
Hovedstad
Tbilisi 1.118.035 (2014)
BNP per innbygger
3863 dollar (2011)

Arbeidet skjer i et samarbeid mellom flere organisasjoner og departementer. Naturvernforbundet jobber også med å introdusere og lære opp håndverkere i effektiv energiutnyttelse og bruk av lokale fornybare ressurser. Spesielle tiltak er rettet inn mot bosetninger for flyktninger.

Naturvernforbundets partner

EcoVision er en miljøorganisasjon som arbeider med bærekraftig utvikling generelt, og med økologisk utdanning spesielt. Med sin beliggenhet mellom Armenia og Aserbajdsjan spiller EcoVision en viktig rolle i å samle alle de tre nasjonale SPARE-partnerne i Kaukasus. Skoler i grenseområdene i Georgia underviser i aserbajdsjansk og armensk. EcoVision bruker prosjektmaterialer i alle tre språk for å bygge bro over gapet mellom befolkningsgrupper også inne i landet.

EcoVision- info@ecovision.gewww.ecovision.ge - www.facebook.com/spare.georgia

Bakgrunn:
Energisektoren i Georgia har mange utfordringer, ikke minst som følge av mange års forsømmelse. Reformer er gjennomført som er viktig for langsiktig miljømessig bærekraft og økonomisk vekst, men fortsatt har ikke Georgia en pålitelig energiforsyning. Spesielt er situasjonen vanskelig i distriktene og i bosetningene som er etablert for internt fordrevne fra konfliktene med Russland. I det siste har energieffektivisering fått mer oppmerksomhet.