Kirgisistan

Offisielt navn
Republikken Kirgisistan
Befolkning
5, 284,149  (2007 )
Areal (km)
198, 500 sq km
Hovedstad
Bishkek
BNP per innbygger
2,200 USD (2010)

I Kirgisistan jobber Naturvernforbundet med utdanningsprosjektet SPARE. I tillegg jobber vi også med spesifikke prosjekter knyttet til ren energi og klima.

Grunnet den positive utviklingen de senere årene og det gode samarbeidet vår partner har med myndighetene har Kirgisistan blitt valgt ut som et satsningsområde i CIS programmet. Blant annet er sentrale elementer fra utdanningsprosjektet SPARE  i ferd med å bli integrert inn i den nasjonale lærerplanen i Kirgisistan. NNVs partner organisasjon er en av få deltagere fra det sivile samfunn som har fått delta i revideringsprossessen av det nåværende pensum for barne og ungdomsskolen og har sørget for å sette energi og klima undervisning på lærerplanen.

Naturvernforbundets partner

Naturvernforbundets partnerorganisasjon i Kirgisistan Biom har sin opprinnelse som miljløungdomsorganisasjon og ble etablert i 1993. Organisasjonen er en velutviklet demokratisk medlemsorganisasjon og har bred kompetanse på miljø utdannelse, biomangfold, ren energi utvinning/ sparing og klima politikk.

BIOM - +996 312 55 06 07 - biom.kg@gmail.com

Bakgrunn

Kirgisistan har enorme utfordringer når det kommer til økonomisk utvikling og innyggerne sliter med en lav  levestandard. Produksjonen i landet er hovedsakelig knyttet til landbruk og i utkantsstrøk lever befolkningen for det meste i pastorale husholdninger. Utdanningsnivået er lavt,spesielt utenfor de strørre byene og en økende andel barn fullfører ikke sin skolegang, hovedsakelig grunnet fattigdom.

Mangel på energi kilder og dårlig infrastruktur preger landet, og fører blant annet til lange perioder med strømbrudd  spesielt om vinteren. Skolene er i mange deler av landet stengt i den kaldeste perioden om vinterne, da skole og andre offentlig bygg mangler oppvarmingsmuligheter. I tillegg til dette har skolene ofte dårlig insulasjon og selv relativt nye byggninger kan være i elending forfattning.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.10.2012