Mosambik

I Mosambik arbeider Naturvernforbundet for å fremme bruken av forbedrede energiløsninger for husholdninger.

Offisielt navn
Republikken Mosambik
Befolkning
24,7 millioner (2014, estimat)
Areal (km²)
801,590
Hovedstad
Maputo 1,6 mill. (2009)
BNP per innbygger
685 USD (2014)

Arbeidet foregår i samarbeid med partnere og lokalsamfunn i de fleste provinsene i landet. Erfaringer som aktørene høster på dette nivået, deles med hverandre og brukes i det politiske påvirkningsarbeidet. Dette skal sikre løsninger som folk flest har råd til og som har minst mulig negativ effekt på naturen og folks livsgrunnlag og helse. Det blir lagt størst vekt på forbedringer knyttet til produksjon og bruk av trekull.

Naturvernforbundets partnere

Naturvernforbundet har samarbeidet med ADEL-Sofala siden 2008 om et prosjekt kalt ”Local sustainable energy centres in Sofala”.  Fra 2010 har vi støttet oppstarten av det nasjonale forumet for bærekraftig utvikling og energi, FEDESMO. I tillegg til å bygge opp FEDESMO og støtte forumets virksomhet, støtter vi pilotprosjekter gjennomført av medlems­organisasjoner som ADEL-Sofala, KULIMA og Livaningo.

ADEL-Sofala - adelsofala@tdm.co.mz- www.adelsofala.org.mz
KULIMA - kulima@tvcabo.co.mz- www.kulima.org
Livaningo - livaningo@virconn.com- www.livaningo.org.mz

Bakgrunn

Mosambik har store naturressurser. Disse er kommet under et stadig sterkere press, ikke minst gjelder dette landets store land- og skogressurser. Både lovlig og ulovlig hogst for eksport bidrar til en rask reduksjon av skogarealet. I tillegg kommer produksjon av trekull til innenlands forbruk. Rundt de største byene må trekullproduksjonen stadig flyttes utover til nye områder. Avstanden til gjenværende skog har økt fra 50 km før 1980 til over 200 km i dag, og mye av trekullet må hentes enda lengre unna. Selv om energi fra biomasse utgjør 80 prosent av energibruken i Mosambik er det fortsatt liten oppmerksomhet fra myndigheter og andre viktige aktører om praktiske løsninger for de fattige og forbedringer i bruken av biomasse. I 2011 vedtok Mosambik en ny strategi for fornybar energi.

Mosambik vedtok i 2011 en ny fattigdomsstrategi, der det slås fast at økonomisk vekst i seg selv er ikke nok, men at det er nødvendig med en utvikling som inkluderer lokalsamfunn som i hovedsak står utenfor den formelle økonomien. Samtidig har stadig økende energipriser vært med å gjøre forholdene verre for mange. Strategien peker tydelig på temaer som Naturvernforbundet har inkludert i sitt prosjekt, som involvering av lokalsamfunn, bedre ressursforvaltning og organisering av både brukergrupper og lokale ressurskomiteer.  

Aktører fra sivilsamfunnet har store muligheter til å bidra til utvikling i Mosambik, ikke minst på lokalt nivå, der myndighetene er svake. Mobilisering og bedre organisering er avgjørende for de fleste utviklingstiltak. Imidlertid er også lokalt sivilt samfunn svakt, det er få lokale og nasjonale organisasjoner og de har begrenset kompetanse og ressurstilgang.

En rekke organisasjoner har i samarbeid med lokalsamfunn kommet fram til gode eksempler på lokal energiplanlegging, med involvering og løsninger som folk har mulighet til å finansiere. Arbeidet er imidlertid spredt, og erfaringene må samles og strømlinjes for å kunne oppskaleres. Mange av disse organisasjonene har liten aktivitet rettet mot nasjonal politikk. Samtidig har organisasjoner med sterkere påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter liten kunnskap om de praktiske løsningene.