Kola atomkraftverk

Kola atomkraftverk.

OED nekter import av russisk atomkraft

Nei til import av atomkraft

Olje og energidepartementet har i et brev til Statnett slått fast at import av kraft fra Kola atomkraftverk ikke er lov før de to eldste reaktorene er stengt. Brevet er referert i en artikkel i Teknisk ukeblad 9.august 2012.

Statnett har arbeidet for en sammenkobling av det russiske og norske høyspentnettet. Uten en slik forbindelse kan Kola atomkraftverk ikke eksportere strøm direkte til Norge.

Den planlagte høyspentforbindelsen kan ifølge brevet fra OED først bygges etter at de to eldste atomreaktorene ved Kola atomkraftverk er stengt, sier OED i brevet til Statnett. Bygging kan dermed først begynne tidligst i 2018-2019. Det er det offisielle tidspunktet for å begynne nedbyggingen av de to eldste atomreaktorene ved Kola atomkraftverk.

Om forbindelsen blir forsinket til 2018-2019 sier Statnett at det ikke er sikkert om russerne fortsatt er interessert. Statnett ønsker en reserveløsning med russisk kraft for å øke forsyningssikkerheten ved bortfall av andre linjer, selv om den blir forsinket.

Store avtakere av kraft i Norge kan være interessert i billig russisk atomkraft.

Men, som Yuri Ivanov fra Kola EnvironmentalCenter sier i en kommentar, fortsatt drift av de gamle reaktorene farlig for både Russland og nabolandene.

- Naboer av Russland har derfor en moralsk plikt til å gi avkall på kortsiktige økonomiske gevinster i denne sammenhengen, sier Ivanov.

Direktør for Statnetts program for nordområdene, Audun Hustoft, sier at Statnett må se etter andre løsninger for leveringssikkerheten i Finnmark.  Hustoft sier at når forbindelsene Ofoten-Hammerfest og Skaidi-Varangerbotn er på plass vil forsyningssikkerheten i Nord-Norge, inkludert ilandføringsanlegget for naturgass på Melkøya ved Hammerfest, være betydelig forbedret.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.08.2012