Senotrusov etter overfallet

Senotrusov etter overfallet. Foto: Green World

Nytt alvorlig overfall på miljøaktivist i Russland

Aleksander Senotrusov, aktivist og styremedlem i Naturvernforbundets partnerorganisasjon Green World, ble i jula slått ned med balltre av maskert mann. Lederen i Green World mener overfallet kan knyttes til hans arbeid som miljøaktivist.

Les mer om tilstanden for russiske miljøorgansisasjoner

Den 29. desember fulgte en maskert mann etter Senotrusov da han gikk mot huset sitt fra garasjen et stykke unna, og overfalt ham bakfra. Senotrusov falt etter et kraftig slag mot hodet, og mannen fortsatte å slå mens han lå nede. Etter litt kamp klarte Senotrusov å slå balltreet ut av mannens hånd, og han løp da avgårde. Senotrusov ligger på sykehus med kraftig hjernerystelse, brukket finger og er sterkt forslått, og kan trolig takke en tykk vinterlue og jakke for at det ikke gikk verre.

Oleg Bodrov er leder i Green World, og mener angrepet helt klart er knyttet til Senotrusovs mangeårige arbeid som miljøaktivist.
– Her har noen forsøkt å bringe en som jobber mot korrupsjon og for miljøet til taushet, sier Bodrov.

Mot utbygging i strandsonen
Senotrusov og Green World har i mange år jobbet mot utbygging av strandsonen i den lille kystbyen Lebjazhe utenfor St. Petersburg. Området er under sterkt utbyggingspress fra privat hold og fra industriforetak, og med Senotrusovs innsats har Green World klart å stoppe flere prosjekter, også noen som var planlagt i naturreservatet Lebjazhe som er vernet under Ramsarkonvensjonen.  Bodrov forteller at kommunen gjennom utstrakt korrupsjon har kunnet planlegge salg av områder i strandsonen og i verneområder, og at Green World anslår at kommunen har gått glipp av inntekter på rundt 70 millioner dollar for salg av landområder fordi Green World og Senotrusov har klart å stoppe utbyggingsprosjektene.

Senotrusov mistet også våren 2011 jobben sin i den kommunale skolefritidsordningen, ett år før pensjonsalder. Da det lokale politiet nå fikk melding om angrepet nektet de å komme, og ba Senotrusov om å kontakte en lege.

Ikke uvanlig
Naturvernforbundet følger løpende situasjonen for russiske miljøorganisasjoner, og Yngvild Lorentzen, leder for Naturvernforbundets internasjonale avdeling, er bekymret.
– Russiske aktivister blir jevnlig utsatt for overgrep av ulike slag, som overfall, kontorer blir raidet, de meldes til barnevernet uten grunn, og mister jobbene sine. Det ser dessverre ikke ut til å bli bedre, og vi har en viktig jobb i å støtte de russiske organisasjonene i det vanskelige arbeidet de gjør, og å informere norske myndigheter og offentligheten om det som skjer, forteller Lorentzen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.09.2012