Sammen løser vi miljø - problemene

Naturvernforbundets internasjonale arbeid foregår i over 20 land og representerer Norge i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, Friends of the Earth. Les brosjyren om arbeidet vårt rundt om i verden.

De globale miljøproblemene er omfattende, alvorlige og må løses gjennom krevende omstillinger. Disse omstillingene må

Les om det internasjonale arbeidet i denne brosjyren

drives frem av lokal og nasjonal innsats, men i en globalisert verden kreves også internasjonalt arbeid og internasjonale avtaler. Naturvernforbundet prosjekter spenner fra atomkraft i Russland til energiløsninger for husholdninger i Togo.

Naturvernforbundets internasjonale arbeid skal bidra til å styrke lokalbaserte miljøvernorganisasjoner i de landene vi engasjerer oss, og vårt internasjonale engasjement skal bidra til å styrke Naturvernforbundets arbeid i Norge og overfor internasjonale miljøregimer.

Landene Naturvernforbundet er engasjert i har store miljøutfordringar og er blant de dårligst stilte når det gjelder deltagelse fra sivilt samfunn. Sterkere nasjonale miljøorganisasjoner er en forutsetning for å ivareta miljøinteressene.

Vil du være med på å styrke norsk og internasjonal miljøbevegelse? Bli medlem i Naturvernforbundet!

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.03.2011