Russland

I Russland bidrar Naturvernforbundet til å bygge opp miljøorganisasjonen Russian Socio-Ecological Union (RSEU), som har lokalgrupper fra Kola til Vladivostok.

Offisielt navn
Den russiske føderasjon
Folketall
146,5 millioner (2016, estimat)
Areal (km2)
17.075.200 (verdens største land)
Hovedstad
Moskva, 14,3 millioner (2015, estimat)
BNP per innbygger
7742 USD (2016, estimat)

Sammen med RSEU jobber vi med miljøundervisning, energi- og klimaspørsmål. Sammen med miljøgrupper i Nordvest-Russland har vi i tillegg engasjert oss i fremtiden til de eldste atomreaktorene, fiskerispørsmål og utviklingen i Arktis.

Hovedpartnere i Russland
Russian Socio-Ecological Union- www.rusecounion.ru
Kola Environmental Center - www.kec.org.ru
Friends of the Baltic (St.Pertersburg) - www.baltfriends.ru
Green World (Sosnovy Bor) - www.greenworld.org.ru

Se også:
www.spareworld.org
www.decomatom.org

Bakgrunn

Natur- og miljøvern står ikke sterkt i Russland. Miljøorganisasjonene er få, de er svake og de har svært vanskelige arbeidsforhold. I det siste har forholdene for frivillige organisasjoner blitt stadig vanskeligere. Organisasjonene har få muligheter til å finne nasjonale inntektsmuligheter. Samtidig vil organisasjoner som mottar støtte fra utlandet risikere å bli stemplet som uønskede agenter for fremmede interesser.

Russland er en energi-supermakt med store utslipp av klimagasser, men også med et enormt stort potensiale for energieffektivisering. Den nasjonale klimapolitikken er svak, og det er lite oppmerksomheten om faren ved klimaendringer, selv om det har vært en utvikling til det bedre i det siste med en voksende offentlig debatt om klimaendringer.

Naturvernforbundet startet sitt engasjement i Russland med lokalt samarbeid over grensen i nord på slutten av 80-tallet, spesielt om luftforurensning fra Nikel-verket. Samarbeidet med miljøgrupper på Kola er fortsatt sentralt i vårt arbeid i Russland. Mange av aktivitetene som startet på Kola har etter hvert spredt seg til andre deler av Russland. Skoleprosjektet SPARE er nå i bruk i hele Russland og Naturvernforbundet har blitt en viktig samarbeidspartner for Russian Socio-Ecological Union,  en paraplyorganisasjon for lokale russiske miljøgrupper. 

Energisektoren i Russland har store miljøutfordringer. De har store utslipp av klimagasser, dårlige arbeidsforhold og store utslipp fra kullgruver og oljeutvinning og drift av gamle atomreaktorer. Tradisjonelt har energipolitikk vært for eksperter og makteliten. Miljøinteressene har ikke hatt vesentlig innflytelse.  Med Naturvernforbundets støtte har flere organisasjoner kunnet skaffe seg bedre kompetanse og har fått mulighet til å utvikle egne posisjoner og konstruktive forslag. Slik blir de bedre talspersoner for en god klimapolitikk og økt atomsikkerhet.

Nyheter

Ecodefense
Spiontiltalte miljøvernere:

Solidaritet og støtte til våre russiske partnere

09.09.2014

"Kjære Putin: Vi som jobber for naturvern, miljøvern og befolkningens helse er ikke utenlandske agenter", skriver Naturvernforbundets russiske partner Russian Socio-Ecologial Union (RSEU) i et åpent brev til den russiske presidenten.

Miljøvernere russland
Partnere under press

Miljøvernere - ikke agenter!

04.09.2014

Naturvernforbundet aksjonerer i solidaritet med den russiske miljøvernorganisasjonen EcoDefense. EcoDefence er under press fra russiske myndigheter og rettsvesen på grunn av sitt engasjement mot atomkraft.

Hillary
Miljøorganisasjoner advarer USA:

Nedrustningsavtale øker faren for atomforurensning i Russland

01.08.2012

Russland vil gjøre om atomvåpen til nytt brensel for landets atomkraftverk. Dette er en prosess som skaper mye radioaktivt avfall. Avfallsbehandlingsanleggene i Ural er allerede overbelastet og befolkningen er utsatt radioaktiv stråling og risiko for større ulykker.

DSC_0073

Står på mot atomkraft

08.12.2010

Mens den danske båten Puma, fullastet med farlig atomavfall, er på vei inn i norske farvann, kjemper Naturvernforbundet mot både atomtransport og utdaterte atomkraftverk.

Medvedev2

Alarming situation with the energy efficiency in Russia

07.10.2009

The President of Russia Dmitry Medvedev admitted that the situation with the energy efficiency really is alarming. The energy intensiveness of Russia’s GDP is way above that of developed countries. Energy losses in the country’s heating system come to more than 50 percent.

524px-Dmitry_Medvedev_official_large_photo_-1

Russian NGOs comment and criticize strategic tasks for Russia set in the President’s article on September 10

29.09.2009

On September 10, the Russian President Dmitry Medvedev published an article about national strategic tasks. In it, among five strategic vectors of economic modernization, he named securing the leading role of Russia in efficiency of energy production, transportation and consumption, development and putting to the international market new types of fuel, and development of nuclear technologies. Russian NGOs are sure that Russia must abandon nuclear energy and set a goal to reduce risks of negative impact of technogenic climate change as a priority. Now Russian policy shows no practical steps towards efficient low-carbon energy sector.