Du er her:

Miljøvernere - ikke agenter. Russiske miljøvernere som protesterer mot atomkraft trakasseres nå av Russiske myndigheter.

Miljøvernere - ikke agenter. Russiske miljøvernere som protesterer mot atomkraft trakasseres nå av Russiske myndigheter.

Partnere under press

Miljøvernere - ikke agenter!

Naturvernforbundet aksjonerer i solidaritet med den russiske miljøvernorganisasjonen EcoDefense. EcoDefence er under press fra russiske myndigheter og rettsvesen på grunn av sitt engasjement mot atomkraft.

EcoDefence er den første russiske miljøvernorganisasjonen som Justisdepartementet har inkludert i listen over “Utenlandske agenter”, sammen med 11 menneskerettighetsgrupper.  

Alle Naturvernforbundets russiske samarbeidspartnere opplever økt mistro fra befolkningen og ekstra-arbeid med rapporter og inspeksjoner, etter at russiske myndigheter ytterligere har strammet presset mot sivilt samfunn.

Russisk lov sier nå at organisasjoner som mottar støtte fra utlandet og driver med «politikk», må registrere seg som utenlandske agenter. En slik registrering vil gjøre det umulig å engasjere folk i miljøvernarbeid, og tilliten til miljøvernerne vil synke ytterligere.

I dag 4.september møter EcoDefence til enda en runde i russisk rettsvesen. Naturvernforbundet sier fra til russiske myndigheter at motstand mot atomkraft ikke er en forbrytelse, og at det bør være en rettighet å kunne jobbe for miljøvern.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.09.2014