Du er her:

Miljøvernerene i Ecodefense anklages for spionasje. - De kjemper for alle russeres interesser, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Bilde: Ecodefense

Miljøvernerene i Ecodefense anklages for spionasje. - De kjemper for alle russeres interesser, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Bilde: Ecodefense.

Spiontiltalte miljøvernere:

Solidaritet og støtte til våre russiske partnere

"Kjære Putin: Vi som jobber for naturvern, miljøvern og befolkningens helse er ikke utenlandske agenter", skriver Naturvernforbundets russiske partner Russian Socio-Ecologial Union (RSEU) i et åpent brev til den russiske presidenten.

Naturvernforbundet står skulder ved skulder med våre russiske kolleger og samarbeidspartnere, som utsettes for hardt press fra myndighetene.Denne uken ble miljøvernorganisasjonen EcoDefense idømt 300 000 rubler i bot, tilsvarende drøye 50 000 norske kroner med dagens kurs, dette er mye penger i Russland. Fortsatt gjenstår to rettsrunder før dommen er rettskraftig, noe som vil ta minst en måned. EcoDefense er under press fra russiske myndigheter og rettsvesen på grunn av sitt engasjement mot atomkraft. EcoDefense er den første russiske miljøvernorganisasjonen som Justisdepartementet har inkludert i listen over “Utenlandske agenter”, sammen med 11 menneskerettighetsgrupper. 

Vi deler bekymringen fra våre russiske venner. Nå må russiske myndigheter rydde opp og slutte å trakassere miljøvernere, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

EcoDefense sier at dommen selvfølgelig vil bli anket. De nekter å oppfylle kravene i lov om «utenlandske agenter» fordi de mener det er et undertrykkende verktøy som krenker rettighetene til innbyggerne i Russland.

- Arbeidet vårt mot nye Baltiskaya atomkraftverk så vel som vårt andre miljøvernarbeid, handler om å beskytte miljøet og innbyggernes rettigheter. Vi er ikke noens agenter og tar våre egne avgjørelser, sier EcoDefense i en uttalelse på facebook-siden deres

Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernorganisasjoner siden starten av 90-tallet, og opplever at organisasjonene får trangere og tøffere kår. The Russian Socio-Ecological Union (RSEU) skriver at de er bekymret over økende press mot organisasjoner som jobber med miljøvern- og helsespørsmål, gjennom at myndighetene stempler organisasjonene og deres ledere som «utenlandske agenter». RSEU lister opp organisasjoner som har opplevd særlig press fra myndighetene, og dagens status.

Russlands omstridte lov om utenlandske agenter, skaper stadig større problemer for miljøvernere. Loven sier at organisasjoner som mottar pengestøtte fra utlandet, og samtidig jobber politisk, skal registrere seg som «utenlandske agenter». Hva som er politisk er imidlertid uklart, noe som åpner for vilkårlighet hos myndighetene, og selvsensur og usikkerhet i organisasjonene. En registrering som «utenlandsk agent» er svært stigmatiserende, og vil i praksis gjøre det umulig å drive miljøvernarbeid siden både befolkning og myndigheter vil holde seg langt unna disse organisasjonene. RSEU påpeker at miljøvernorganisasjonene jobber for russiske interesser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ofte er motstanderen forretningsinteresser.

- Det er urettferdig at miljøvernarbeid stemples som å være i opposisjon til russiske interesser. Bærekraft er i alle russeres interesse, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbudet. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.09.2014