Tadsjikistan

Offisielt navn
Republikken Tadsjikistan
Befolkning
7, 320,815  (2006 )
Areal (km)
143,100sq km
Hovedstad
Dusjanbe
BNP per innbygger
$2,000 (2010)

I Tadsjikistan jobber Naturvernforbundet med utdanningsprosjektet SPARE og med energisparing.

Naturvernforbundets partnerorganisasjon har også opparbeidet seg en høy kompetansepå klima spørsmål. Organisasjonen jobber med å promotere desentraliserte energiløsninger og har implementert flere demonstrasjonsprosjekt for å styrke kunnskapen om dette.

Naturvernforbundets partner

”Little Earth” er primært en miljøungdomsorganisasjon som jobber med naturvern, ren energi og klimaspørsmål. Organisasjonen har vært en aktiv pådriver av SPARE prosjektet siden begynnelsen og har jobbet med prosjektet siden 2005.

Little Earth - Timur.idrisov@gmail.com - +992 372 241 277

Bakgrunn

Tadsjikistan er det fattigste landet i Sentral Asia og har som resultat en uforutsigbar tilgang på energi, hvor strøm og gass kan være avslått i dagesvis. På landsbygda er det ofte vanlig at innbyggerne bare har tilgang på strøm noen time om dagen. Dette er spesielt uheldig for skoler på landsbygda, hvor elektrisiteten kan være slått av i uker og måneder av gangen. I tillegg blir det gradevis kaldere om vinteren og temperaturen kan være så lav som – 30 C enkelte steder i landet. Mangel på oppvarming av offentlige bygg som skoler og sykehus utgjør dermed et stort problem. De fleste skolebyggninger er i dårlig forfattning, og har ofte et minimum av isolering med gamle og ødelagte vinduer og dører som slipper mye kulde inn. Selv i relativt nye byggninger har det ikke blitt tatt hensyn til energieffektive løsninger. Naturvernforbundet og partners hovedstrategi har vært å restaurere gamle skolebyggninger for å bedre energi effektivitiet og jordskjelvsikring.

Energisituasjonen er knyttet til miljø og sosiale problemer i landet. Siden befokningen i økende grad etter Sovjetunionens fall har begynt å samle inn brensel for å ordne oppvarming av egne hjem, har dette ført til avskogning. Grunnet mangel på oppvarming får ofte barn lange ”vinterferier” hvor de ikke kan gå på skolen. Barn blir også mer enn i de andre landene i regionen brukt som billig arbeidskraft og må dermed avbryte skolegangen sin for å forsørge familiene sine.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.10.2012