Ukraina

I Ukraina jobber vi med utdanningsprosjektet SPARE. Vi hjelper også ukrainske miljøorganisasjoner som jobber med nasjonal energi- og klimapolitikk, med mål om å skape bærekraftige energiløsninger for et land som lider av å være svært avhengige av energiimport fra Russland.

Offisielt navn
Ukraina
Befolkning
42 539 010 (2016, estimat)
Areal (km²)
603 500
Hovedstad
Kiev, 2 900 920 (2015)
BNP per Innbygger
2052 dollar (2015)

I konfliktfykte Ukraina jobber vi med å styrke det sivile samfunnet og  ukrainske miljøorganisasjoner for å fremme en bærekraftig energipolitikk for selvstendighet og styrket utdanning innen energi-og klimaspørsmål. Aktivitetene omfatter miljøundervisning i skolene, fremming av ny energistrategi og markedsføring av tiltak for økt energieffektivitet.

Naturvernforbundets partnere

National Ecological Centre Ukraina (NECU) - media@necu.org.ua - en.necu.org.ua

NECU er Ukrainas viktigste miljøorganisasjon. NECU har de siste årene bygget opp sin kompetanse gjennom blant annet lokalt miljøarbeid, energirådgivning, internasjonalt arbeid med klimaspørsmål og store infrastrukturprosjekter.

Bakgrunn

Ukraina har de høyeste energisubsidiene og den høyeste energiintensiteten i verden. De siste årene har ukrainske myndigheter erklært energieffektivisering som en prioritert oppgave for utvikling av energisektoren. Imidlertid er fremdriften på feltet svært begrenset, siden det meste av innsatsen har blitt viet til etablering av institusjoner og utvikling av potensielle prosjektdatabaser.

Et konfliktfylt forhold til Russland og avhengighet av russisk gass og atombrensel har reist spørsmål rundt energisikkerheten til landet. Energieffektivitet og fornybar energi har, takket være våre partnere, fått ny oppmerksomhet. Mangel på forståelse for realitetene og mulighetene med energieffektivitet eksisterer fortsatt. Energieffektivisering blir sett på som langsiktige målsettinger og får lite økonomisk støtte. Myndighetene henger fortsatt igjen i tradisjonell sovjetisk planlegging, der den sentraliserte typen energiordninger får støtte og subsidier.

Den statlige energistrategien til 2030 har lagt vekt på kjernekraft og kull som løsninger for framtiden. Samtidig foreslår strategien å bytte energikilde til oppvarming fra gass til elektrisitet og å redusere strømprisen for store energiforbrukere, tiltak som vil redusere energieffektiviteten i stedet for å øke den. Det er et generelt inntrykk blant eksperter at denne politikken aldri vil bli gjennomført. I stedet vil Ukraina tape tid og penger for å fullføre kraftverk og infrastruktur som planlagt, bare for å møte behovet for et annet konsept i fem-ti år. Praktisk innføring av fornybare kilder og enøk-tiltak er begrenset ettersom staten fokuserer kun på energiproduksjon.