Iskanten – Sundtoft: 1 – 0

Torsdag ble det klart at Stortingets energi- og miljøkomité avviser Tine Sundtoft sitt forsøk på å flytte iskanten for å gi plass til oljeindustrien. Det er en viktig delseier for naturen. Nå må oljeblokkene som ligger i og ved iskantsonen også trekkes tilbake!

Liz Palm

Iskanten er sammen med polarfronten et av de mest sårbare områdene for livet i havet. Derfor er det så utrolig viktig at akkurat disse områdene vernes mot oljevirksomhet. Dessverre valgte regjeringen i januar å lyse ut oljeblokker nettopp i områdene ved iskanten og polarfronten. Til tross for at både Miljødirektoratet og Polarinstituttet mente at dette strengt tatt er en veldig dårlig idé.

For å legitimere denne hårreisende beslutningen, forsøkte regjeringen samtidig å unnskylde seg med at «iskanten har jo flyttet lenger nordover som følge av klimaendringer!» Dette var faktisk så viktig for regjeringen at de til og med tok seg bryderiet med å skrive en hel Stortingsmelding om at iskanten har flyttet seg lenger nordover. Og joda, stort sett befinner iskantsonen seg lenger nord som følge av klimaendringer enn det som tidligere var vanlig. Problemet er bare at iskantsonen ikke er en statisk linje som befinner seg på et bestemt sted, men snarere et område med is som kan bevege seg over flere kilometer.  På våren er det fremdeles fare for is lenger sør – nettopp i de områdene hvor regjeringen har tillatt oljeboring. Kystverket er helt klare på at vi ikke har den teknologien som trengs for å fjerne oljesøl fra islagte områder. Derfor mener fremdeles Miljødirektoratet og Polarinstituttet at det er en dårlig idé å bore etter olje i disse områdene, selv om regjeringen sier at iskantsonen har flyttet seg lenger nordover.  

Heldigvis har Stortinget sin energi- og miljøkomité avslørt den dårlige strategien til regjeringen og sender Stortingsmeldingen tilbake. Det betyr at definisjonen av iskantsonen fra 2011 fremdeles er den som gjelder, altså den gamle iskanten. Frem til vi har en ny definisjon av iskanten som også tar hensyn til områdene hvor det fremdeles er fare for is, så er det mye bedre at denne gjelder. Det betyr nemlig at oljeblokkene som ble lyst ut i januar strider med regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og Krf, hvor det svart på hvitt står at man ikke skal drive oljevirksomhet ved iskanten.  
Derfor er Naturvernforbundet glade for at Stortingsmeldingen til regjeringen og Tine Sundtoft nå sendes tilbake. Ikke fordi vi ikke tror på at iskantsonen har flyttet seg nordover – men fordi dette i praksis bør bety at oljeblokkene som ble lyst ut i januar må trekkes tilbake.