Du er her:

Rettningslinjer

Retningslinjer for bruk av e-postkonto

Alle lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet har en e-postkonto med laget navn som e-postadresse.

Tilgang til e-postkonto tildeles leder i lokallaget (eller den styret ønsker).  Passord for kontoen er knyttet til leder sin mobil, og passordet må byttes en gang i året. 

E-postkontoen gir også tilgang til intranett (sharepoint) hvor det er mulig å lagre dokumenter. 

Dokumenter under Naturvernforbundets domener (www.naturvernforbundet.no) tilhører laget, ikke leder eller styremedlemmer privat. Dette for å sikre at det til enhver tid sittende styret har tilgang til historikk og tidligere dokumenter. Kontoer skal ikke brukes til privat formål eller aktiviteter som ikke knytter seg til verv i Naturvernforbundet. 

Vedlegg: Retningslinjer for epost og intranett (vedtatt LAS 02-07-17)

Råd om bruk av e-postkonto fra Naturvernforbundet

  • Aldri gi brukernavn og passord til andre enn styret
  • Skulle e-posten bli hacket, eller passordet komme på avveie, lag nytt passord eller ta kontakt med Intility (døgnåpen support, 234 10 34 00) for å få hjelp
  • Bruk kun e-postkonto når Naturvernforbundet faktisk er avsender
  • Skill mellom saker hvor du henvender deg privat og hvor du henvender deg som Naturvernforbundet
  • Bli enig i styret om rutiner for å følge med på e-postkonto og sett opp eventuell videresending av e-post til leder eller andre medlemmer i styret dersom du heller vil følge med på nye e-poster via din private e-postkonto 
  • Prøv å besvare henvendelser fra folk utenfra i løpet av noen få dager

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.09.2017