Du er her:

Kompost

Ren jord!

Bli medlem i dag (kun 200,-) og få kompostbrosjyren "Ren jord" i posten

Kompost er den beste næringa du kan gi plantene i hagen din. Ved å kompostere bidrar du til:

  • redusert miljøbelastning ved transport
  • å binde karbonet i jorda
  • at din kompost erstatter klimaskadelige torvprodukter og kunstgjødsel 

Som medlem støtter du arbeidet med å ta vare på natur og miljø. (Den trykte versjonen av heftet finnes kun på nynorsk).