Du er her:

Støtt arbeidet mot plastforurensning!

Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Hvis vi ikke stanser forsøplingen nå, vil det i 2050 være mer plast i havet enn det er fisk. På de fleste strender i Norge kan man finne søppel fra industri, turgåere og fiskeri.  Les mer om plast som miljøproblem her.

Naturvernforbundet er over hele landet og rydder plast og sier fra om miljøproblemer, som i denne videoen fra Frierstranda i Telemark.

 

Image JA - jeg vil støtte arbeidet mot plastforurensning!

I tillegg til å ta ryddejobben etter industri, forbrukere og fiskeri jobber vi også for:

  • Flere tiltak for plastopprydding
  • Utfasing og forbud av spesielt forsøplende engangsemballasje
  • Påbud om sortering av plastavfall
  • Pant på alle typer plastemballasje