Kjøkken

Studier viser at mange plaster lekker hormonforstyrrende stoffer, spesielt i kontakt med varme, og øvrige plastkjemikalier lekker også når plasten er i kontakt med varme. Melaminplast, PVC og plasten i svarte kjøkkenredskaper tilhører de materialer som ofte lekker mer kjemikalier enn lovlig.

ImagePlast og teflon

  • Bruk metall- eller glasslokk istedenfor plastfolie over det som skal tildekkes.
  • Ha servise i rustfritt stål, glass eller porselen.
  • Velg stekepanner av keramikk og rustfritt stål eller støpejern.
  • Velg kjøkkenredskaper av tre og metall.

 

Mange non-stick-belegg (som Teflon) er laget med fluorkarboner som er giftige. Når produktene produseres spres rester fra produksjonen ut i miljøet. Fluorkarboner er ofte særdeles langsomt nedbrytbare, og de kan samles opp i kroppen. Kjøp rustfritt, støpejern eller med moderne fluorkarbonfrie non-stick belegg isteden.

Om plast ikke er til å unngå i kjøkkenet, så er det dårligste alternativet polykarbonat, det nest dårligste er melamin og det beste er polypropylen. Det finnes ingen garantier for at polypropylen ikke inneholder farlige tilsetningsstoffer, samtidig er de to andre plastsortene mer kjent for å kunne inneholde godt dokumentert farlige plastkjemikalier.

Det meste av plast avgir ved tøff bruk småbiter, mikroplast, som kanskje ikke er det man ønsker i maten eller innemiljøet.

Plasthansker

  • Ikke bruk vinylhansker ved matlaging.

Det er veldig vanlig med vinylhansker i kjøkkenet. Selv de som markedsføres som ftalatfrie har vist seg å inneholde ftalater og mange hansker består i opp til halve sin vekt av en av de aller farligste ftalatene, DEHP37. Ftalatene overføres til maten ved kontakt, og også til den som bruker hanskene. Polyetenhansker er det beste alternativet, og deretter nitrilhansker, istedenfor å bruke vinyl. Det beste alternativet er helt enkelt å være nøye med håndhygienen og bare bruke hansker om det er absolutt nødvendig (som når man har sår på hendene). Som litt tykkere oppvaskhansker kan gummi- eller neoprenhansker fungere.

Kilde: https://www.nrk.no/livsstil/hermetikkdiett-gav-hoye-bpa-verdier-1.10979699

 

Hermetikk

  • Kjøp mat i papp, glass eller fryst heller enn på hermetikkboks.

Plastbelegget på innsiden av hermetikkbokser av metall er ofte av epoksyplast som er laget med det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A. Mat er den hovedsakelige kilden til bisfenol A, og mat fra hermetikkboks angis som en av de tre store kildene. Hermetikkboksene er godkjent som matemballasje og skal være trygge ved vanlig bruk, men undersøkelser viser at om man spiser hermetikkmat oftere enn normalbefolkningen vil innholdet av denne miljøgiften i kroppen øke betydelig til et nivå som kan gi hormonforstyrrelse.

Økologisk og sunn mat

  • Jo mer økologisk mat barna får jo bedre er det
  • Sjekk og følg myndighetenes kostholdsråd om miljøgifter

Med økologisk mat slipper barna sprøytemiddelrester i maten, samtidig som at store mengder farlige sprøytemidler ikke spres i miljøet. Produksjonsdyrene har større tilgang på naturlige omgivelser for artstypisk utfoldelse. Med mindre kjøtt på menyen, noe som ofte gir en helsegevinst, behøver ikke utgiftene å øke ved benyttelse av økologisk mat.

Ved bruk av nærområdene til sportsfiske og matauk: vær obs på at stor innlandsfisk inneholder uønskete mengder av miljøgiften kvikksølv, og det samme gjelder for lokal sjømat fra sterkt forurensete havnebasseng som i tillegg kan være uspiselig på grunn av miljøgifter som PCB og dioksiner. Råd om hva som kan spises og ikke finnes hos Mattilsynet på Matportalen.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.04.2020