Den store klesbyttedagen 2020

Vårens klesbyttedagen den 28. mars ble utsatt av smittevernhensyn, og høstens utsatte arrangement den 21. november er også en sterkt redusert variant. Der hvor smitten er svært lav, og man utifra nasjonale og lokale retningslinjer kan arrangere, har vi fortsatt åpent for arrangementer i små grupper og kohorter.

 

  • Private arrangementer inntil 5 personer
  • Offentlige arrangementer inntil 50 påmeldte (inkludert ledsagere/barn).

Alle arrangementer blir pålagt å ha en smittevernasvarlig, samt følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Husk å legge til rette for/ og å holde 1 meters avstand med store lokaler.

Alle klær  våre rene, og hele, og bør være ferdig pakket en uke i forveien. Man kan ha med inntil 7 plagg per deltaker /har du med barn kan man ha med plagg for de også. 

PÅMELDINGSFRIST 1. november

Følg gjerne Den store klesbyttedagen på Facebook

Vedrørende Koronavirus og smittefare

Vi ber om at personer som kan tenkes å utgjøre en smittefare ikke deltar på klesbyttedager. Det vil si at du ikke skal delta dersom du har feber, hoste eller har vært eksponert for personer som er i karantene eller personer som er smittet. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.11.2020