1. Klimaet har alltid endret seg

Det stemmer. Men endringene vi ser nå, går raskere enn vi noensinne har målt. Og det er ikke første gang at CO2 og andre klimagasser er det som driver global oppvarming. Forskjellen ligger i at det denne gangen er oss mennesker som står bak utslippene, mens de tidligere har vært resultat av naturlige prosesser.

Se en morsom tegneseriefremstilling av temperaturutviklingen på jorda siden siste istid.

Vi vet ganske mye om fortidens klimaendringer på jorda. Mange forskere har studert fossiler, iskjerneprøver, geologiske prøver og annet for å finne ut hvordan fortidens globale oppvaringer utspant seg. De finner at utslipp av de samme klimagassene som vi har i dag, også sto bak mange av de kjente tilfellene av global oppvarming og masseutryddelser i førhistorisk tid. Men den gangen var ikke utslippene menneskeskapte: det var jo ingen mennesker.

Dagens situasjon er at hvert av de tre siste tiårene har hatt en varmere jordoverflate enn noe tiår siden 1850. Og overflaten blir varmere for hvert tiår. Perioden fra 1983 til 2012 var sannsynligvis den varmeste 30-årsperioden de siste 1400 år på den nordlige halvkule. Den globale overflatetemperaturen, både på land og i havene, viser en oppvarming på 0,85 grader fra 1880 til 2012. Flere ulike datasett og observasjoner bekrefter denne oppvarmingen, ifølge FNs klimapanel.

Bevisene for at mennesket står bak endringene er sterkere enn noensinne. FNs klimapanel regner det som ekstremt sannsynlig at mer enn halvparten av oppvarmingen vi har sett fra 1951 til 2010 skyldes økning i menneskeskapte klimagassutslipp og annen menneskeskapt påvirkning på klimaet (avskoging, landbruk og lignende).

Men også i førhistorisk tid har rask global oppvarming ført til dramatiske konsekvenser for livet på jorden. Også den gang var det utslipp av klimagasser som var hovedårsaken til endringene. Når konsentrasjonen av klimagasser gikk ned, ble klimaet kaldere. Når konsentrasjonen økte, ble det varmere. Når CO2-nivåene økte raskt, for eksempel på grunn av vulkanutbrudd eller store branner, har oppvarmingen ført til store endringer i artssammensetningen på jorda, enkelte ganger til masseutryddelser. Dette er imidlertid lenge siden, lenge før menneskene inntok jorden. Et stort vulkanutbrudd for 252 millioner år siden førte til raske klimaendringer. Konsekvensen var at om lag 90 prosent av verdens arter døde ut. Kloden vår brukte 10 millioner år på å tilpasse seg endringene. Det samme skjedde sannsynligvis for 541 millioner år siden.

Ser vi på klodens historie finner vi flere perioder med naturlige og langsomme endringer. Da bruker livet på jordet, havet og atmosfæren flere millioner år på å tilpasse seg oppvarmingen. For 100 millioner år siden var det for eksempel regnskog på Sydpolen. Da var mengden CO2 i atmosfæren langt høyere enn i dag (kanskje 20 ganger høyere). Dette var dinosaurenes tid og verden var en helt annen. Vi mennesker (Homo Sapiens) oppsto for eksempel for om lag 30 000 år siden.

Kilder:
FNs klimapanel: 5. hovedrapport
Skeptical Science