11. Global oppvarming er naturlig

Hva hvis den globale oppvarmingen er naturlig, og ikke har noe med våre utslipp å gjøre? Vi har alle lært om istider på skolen, og hørt at det en gang vokste palmer på Svalbard. Kanskje det hele bare er en naturlig klimaendring som vi ikke kan påvirke?

Sykliske endringer i klimaet er kjent. Cirka hvert 100 000. år kommer det en istid, på grunn av endringer i jordas bane rundt sola. Men klimaet kan også endres på andre vis, gjennom påvirkninger utenfra. Jordas interne klimasystem flytter energi mellom havet og atmosfæren, og (i mindre grad) til andre områder på jordas overflate. Men denne energiutvekslingen forårsaker ikke klimaendringer, da den ikke gir mer energi til kloden som helhet.

Globlae endringer i klimaet, som oppvarmingen vi ser i dag, krever påvirkning fra en eller annen kilde: endringer i solas energiutstråling, albedoeffekt (at mørke overflater absorberer mer energi enn lyse) eller klimapåvirkende gasser. Jorda varmes ikke opp fordi den «føler for det». Den varmes opp fordi noe påvirker den til å bli varmere. Klimaforskere studerer de naturlige påvirkningskanalene inngående, men klarer ikke å forklare nåtidens oppvarming uten å legge til effekten av menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Selvfølgelig kan det eksistere en eller annen form for naturlig påvirkning som klimaforskerne ennå ikke har funnet. Forskning vil alltid bære med seg en liten usikkerhet. Men sannsynligheten for dette er forsvinnende liten:

  • Ekstra energi fra sola kan ikke være ansvarlig. Det blir varmere nær jordas overflate, en kaldere i stratosfæren og utover, fordi mindre energi stråles tilbake fra jorda. Hadde sola vært ansvarlig, ville det blitt varmere også her.
  • Utslipp fra vulkaner og havet er små sammenlignet med de menneskelige utslippene. I tillegg har CO2 fra fossile kilder sin egen signatur, gjennom karbon-13-isotopen. Andelen CO2 i atmosfæren med denne isotopiske signaturen har økt. Samtidig har mengden oksygen i atmosfæren gått ned med samme rate som økningen i CO2, på grunn av at oksygen forbrukes ved forbrenning.
  • En naturlig forklaring må også vise hvorfor menneskeskapt CO2 ikke har en klimaeffekt. Enten er all forskning på feltet fra da Svante Arrhenius oppdaget CO2s evne til å stenge inn varmestråling i 1896 feil, eller så må den naturlige syklusen ha hittil uoppdagede effekter som hindrer den samme effekten fra menneskeskapte utslipp som fra naturlige. Dette er usannsynlig.

Likevel presenteres ofte naturlige forklaringer på den globale oppvarmingen. Dagens oppvarming går mye, mye raskere enn tidligere observert oppvarming på vei ut av en istid. Faktisk skulle vi ha vært sakte på vei mot en ny istid, hvis 100.000-årssyklusen hadde vært opprettholdt. Flere andre forklaringer peker på effekter som El Nino, som er en redistribusjon av energi på jorda, som gjør det kaldere noen steder og varmere andre steder. Den globale oppvarmingen er en økning i gjennomsnittstemperatur på hele jorda.

«Det er naturlige svingninger» er dermed ikke bare en svært usannsynlig konklusjon. Det er noe som klimaforskere har studert og forkastet for lenge siden.