12. CO2 er helt naturlig

Ja, CO2 er naturlig. Jordas atmosfære har alltid inneholdt CO2, og gassen er nødvendig for plantevekst og fotosyntese. Uten CO2 hadde jorda vært helt annerledes.

Men mengden CO2 er ikke naturlig. I førindustriell tid var CO2-mengden cirka 275 deler CO2 per milliondel luft. Nå har vi passert 400 deler per million, og våre utslipp fortsetter. Dagens utslipp har en klimaeffekt i minst 100 år fremover, vi kan således si at våre utslipp akkumuleres i atmosfæren. Om vi kuttet alle utslipp i dag, ville vi ikke se effekter på klimaet før om flere tiår.

CO2 går i kretsløp: via hav, planter og luft. Men dette kretsløpet klarer ikke å fordøye store mengder ekstra CO2-utslipp på kort tid, uten alvorlige konsekvenser. Havet tar opp mesteparten av CO2-utslippene, noe som gjør havet surere. Når havet blir varmere, minsker dets evne til å ta opp CO2, og de atmosfæriske nivåene vil øke raskere.

Vi vet at CO2 har en oppvarmende effekt. Dette ble beskrevet allerede i 1896, og er gammel vitenskap. Når mengden CO2 i atmosfæren øker, vil dermed også jordas temperatur øke fordi mindre varmestråling går ut igjen i verdensrommet. Det hersker ingen uenighet blant forskere om dette.

Å fokusere på om CO2 er naturlig eller ikke, er en blindvei. Vi må se på hele bildet, all påvirkning som våre utslipp, samt de naturlige utslippene, av gassen har på vårt klimasystem. Da er resultatet en kraftig negativ innvirkning på vårt miljø og våre levekår i fremtiden. For å hindre dette, må vi bremse utslippene på globalt nivå.