14. Isen i Antarktis øker

Flere studier har pekt på at isen i Antarktis ikke minsker i omfang, på samme måte som isen i Arktis gjør det. Kan dette bevise at jorda ikke varmes opp?

Disse argumentene utelater oftest en viktig faktor: forskjellen på landis og sjøis. Sjøisen ved Antarktis dannes i sjøen i vintermånedene, og det aller meste av denne smelter sommerstid (i motsetning til i Arktis, der det er sjøis året rundt). Landisen i Antarktis, derimot, har akkumulert gjennom tusenår med snøfall. Med kontinentets lave temperaturer har snøen blitt værende, og blitt pakket sammen til is. Den er, i realiteten, komprimert regnvann som er lagret på sydpolkontinentet.

Hvis sjøisen smelter, vil ikke dette ha stor betydning på havnivået, da denne er relativt nydannet fra sjøvann. Men hvis landisen smelter vil dette ha stor betydning. Den enorme ismassen i Antarktis har en gjennomsnittlig tykkelse på 2133 meter, og har bygd seg opp gjennom tusenvis av år. Hvis all landis i Antarktis smeltet i dag, ville havet stige med 61 meter. Dette kommer imidlertid ikke til å skje: gjennomsnittstemperaturen på kontinentet er minus 37 grader.

Den antarktiske sjøisen har økt i omfang frem til 2008. Flere forklaringer har blitt lansert til dette, men én er mer skremmende enn andre: ferskere vann, med mindre saltinnhold, fryser lettere. Sjøisen i Antarktis kan fryse lettere, på grunn av smelting av kontinentets landis.

Og landisen smelter raskere enn før. Mellom 1992 og 2011 mistet Antarktis 1350 gigatonn is i sjøen, tilsvarende 70 gigatonn årlig. Dette representerer en havnivåstigning på 0,19 millimeter i året. Det er variasjoner på ulike steder på kontinentet, men alt i alt mister Antarktis is. Smeltingen går raskere for hvert år, og dette er fullt forenlig med at mengden havis vinterstid øker. Det kan faktisk være grunnen til det.