3. Forskerne er ikke enige

Den største undersøkelsen som er gjort av klimaforskeres holdning til menneskeskapt global oppvarming viser at mellom 90 og 100 prosent av forskerne mener utslipp fra menneskelig aktivitet er den største bidragsyteren til oppvarmingen vi ser i dag.

En gjennomgang av 12 000 fagfellevurderte vitenskapelige artikler om klima fant at 97 prosent av disse sier at klimaendringer er menneskeskapte. Oppfølgende studier viser at mange av rapportene ikke nevner at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, fordi de ser dette som en implisitt forutsetning som allerede er bevist, og derfor ikke må nevnes. Få geologiske studier starter med forutsetningen om at jorda er rund, og går i bane rundt sola, selv om dette er relevant for fagfeltet.

En annen gjennomgang av sammendraget til 14 000 fagfellevurderte vitenskapelige artikler om klima fant at kun 24 av rapportene eksplisitt avviste at menneskelig aktivitet er årsaken til klimaendringer.

Så er forskerne uenige om en hel rekke ting som følger av den globale oppvarmingen: Hvordan vil den påvirke oss? Hvor blir oppvarmingen sterkest? Hvordan lagres energien? Hva vil dette bety for dyre- og plantelivet, isdekket ved polene, værforhold, flommer, isbreer, matproduksjon, energiproduksjon, transport, fattigdom og fordeling? Hva blir de politiske implikasjonene av den globale oppvarmingen? Hvordan kan vi best tilpasse oss oppvarmingen som vi vet kommer? Hvordan er det best å stanse utslippene av klimagasser, og kanskje reversere noen av virkningene vi vet kommer? Her forskes og diskuteres det over en lav sko, men en ting har nær sagt alle rapportene felles: menneskeskapt global oppvarming er en forutsetning som ligger inne.