8. Menneskeskapte utslipp er bare en liten del av totale utslipp

«Mennesket bidrar bare med en liten del av de totale CO2-utslippene. Det kan da vel ikke være så farlig?», sies det i debatten. Og som så mange påstander om klima er påstanden delvis riktig, og delvis feil.

Jordas vegetasjon, både til lands og til vanns, både avgir og opptar CO2 i en naturlig syklus. Denne har vært stabil i tusenvis av år. Iskjerneprøver viser forskyvninger i denne syklusen i forbindelse med istider, som trigges av endringer i jordas bane rundt sola og inntreffer cirka hvert 100 000. år.

Menneskets påvirkning, ved brenning av fossilt brennstoff, tilfører CO2 til atmosfæren uten at noe mer tas opp. Det gir en netto tilførsel av CO2 som den naturlige karbonsyklusen ikke klarer å absorbere alt av. Cirka 40 prosent blir absorbert. Resten blir værende i atmosfæren, og har ført til at vi nå kan måle at vi har den høyeste CO2-konsentrasjonen i atmosfæren på minst 650 000 år.[1] Beregninger viser at vi sannsynligvis har den høyeste CO2-konsentrasjonen i atmosfæren på 20 millioner år.[2]

I 2014 var konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren 43 prosent høyere enn i 1750. Fra 1870 til 2014 har menneskeskapte utslipp vært på 2000 gigatonn CO2-ekvivalenter (545 GtC). 42 prosent av disse utslippene har akkumulert i atmosfæren, og bidrar dermed til økt oppvarming.[3]

Så ja, de årlige menneskeskapte utslippene på cirka 36 gigatonn CO2 er små, sammenlignet med de cirka 750 gigatonn CO2 som går gjennom de naturlige karbonsyklusene. Men den ekstra CO2-en fra vår brenning av fossile brensler akkumuleres i atmosfæren. Det gjør at CO2-nivået øker, og økningen akselererer. Det gjør at den er farlig likevel.

Kilder:
Encyclopedia of Quaternary Science
Science
Skeptical Science
www.co2.earth
FNs klimapanels 5. hovedrapport


[1] Brook, E.J., ICE CORE METHODS | Overview, in Encyclopedia of Quaternary Science, A.E. Scott, Editor. 2007, Elsevier: Oxford. 1145-1156.

[2] http://science.sciencemag.org/content/326/5958/1394.full

[3] https://www.co2.earth/global-co2-emissions