Klima

Sammen kan vi løse klimakrisen – hvis vi handler nå!

Klimakrisen er alvorlig, urettferdig og allerede i gang. Global oppvarming påvirker hele verden, også oss her i Norge.

I 2019 har titusenvis av barn og ungdom streiket for klima. Men norske klimagassutslipp øker fortsatt, regjeringen setter rekorder i tildeling av oljeutvinningstillatelser og Stortinget stemmer ned de streikende ungdommenes krav. Vi kan og må gjøre mer for å ta vår rettferdige andel av de globale utslippskuttene. 

Her kan du finne ut mer om klimaendringer og global oppvarming - og hvordan du kan bli med i klimadugnaden!

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.08.2020

Nyheter

Vindmoller foto kare olerud

Fullt mulig å løse klimatrusselen!

10.05.2011 | Sist oppdatert: 01.08.2017

FNs klimapanel (IPCC) la denne uken fram en rapport som viser at det er et stort potensial for fornybar energi i verden og at økt bruk av fornybar energi er avgjørende for å hindre menneskeskapte klimaendringer.

Oppsummering av klimamøtet i Bangkok

13.04.2011 | Sist oppdatert: 13.04.2011

Den første runden med forhandlinger etter klimatoppmøtet i Mexico viste at det fortsatt er skarpe motsetninger mellom rike og fattige land i arbeidet for en ny klimaavtale. Krangel om hvilke spørsmål som skal prioriteres fram mot neste toppmøte og framtiden til Kyotoprotokollen dominerte det ukelange møtet i Bangkok.

Reifsnyder-iisd-web

Ukelang krangel endte med enighet

10.04.2011 | Sist oppdatert: 13.04.2011

Hele uka med klimaforhandlinger i Bangok gikk med på diskusjon om dagsorden for de videre forhandoingene. På overtid fredag ble det enighet om et opplegg som åpner for større diskusjon om de temaene man ikke ble ferdige med på Cancun-toppmøtet.

Ian_fry_juni2010_enb

- Kyoto-avtalen avgjørende for Durban

06.04.2011 | Sist oppdatert: 06.04.2011

Rike land må påta seg en ny runde med klimaforpliktelser i den juridisk bindende Kyoto-protokollen, og det må skje allerede i år. Det var hovedbudskapet fra en rekke utviklingsland de første to dagene av forhandlingene i Bangkok. Men mange rike land er skeptiske.

Mj-iisd

Øystater krever diskusjon om utslippskutt

04.04.2011 | Sist oppdatert: 06.04.2011

Klimamøtet i Bangkok starter med klare krav fra de små øystatene: Mer ambisiøse klimaløfter fra de rike landene må være en hovedsak på dagsorden for forhandlingene fram mot klimatoppmøtet i Durban.

Unescap-iisd

Hva skjer på klimamøtet i Bangkok?

28.03.2011 | Sist oppdatert: 06.04.2011

Cancun-toppmøtet endte med enighet om enkelte punkter i en ny klimaavtale, men etterlot seg også mange løse tråder og et skuffende lavt ambisjonsnivå. Når forhandlerne møtes igjen i Bangkok i begynnelsen av april, vil det vise seg om vedtakene fra Cancun blir en sovepute eller et springbrett for en ambisiøs klimaavtale.

DSC_2016 pres ovation_s

Oppsummering av Cancun-avtalen

13.12.2010 | Sist oppdatert: 13.12.2010

Etter fiaskoen på klimatoppmøtet i København i 2009 var forventingene svært lave til forhandlingene i Cancun, Mexico. Resultatet av forhandlingene ble den såkalten Cancun-avtalen - et lite første skritt på veien mot en rettferdig og bindende klimaavtale. Selv om viktige deler av Cancun-avtalen er skuffende svake, har enigheten i Cancun gitt mange nytt håp om å lykkes i forhandlingene om en ny klimaavtale.

Viser fra 193 til 200 av totalt 313 artikler

Relaterte tema