Du er her:

  • Tema
  • Klima
  • Afrikanske miljøorganisasjoner vil verne Lofoten
Bilde fra generalforsamlingen i Oilwatch, et afrikansk nettverk av grasrotaktivister som nå kritiserer norsk oljeutvinning.

Bilde fra generalforsamlingen i Oilwatch, et afrikansk nettverk av grasrotaktivister som nå kritiserer norsk oljeutvinning. Foto: Oilwatch Africa

Brev til Stoltenberg

Afrikanske miljøorganisasjoner vil verne Lofoten

Miljøorganisasjonene i den afrikanske avdelingen av miljønettverket Oilwatch har i dag sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg, der de krever at Norge lar olja ligge utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Organisasjoner fra Nigeria, Ghana, Mosambik, Togo, Mauritius, Sudan, Uganda, Sør-Afrika, Elfenbenskysten, Kamerun, Mali, Chad og Tanzania står bak oppropet. Miljøorganisasjonene henviser til Det Internasjonale Energibyrået, som har fastslått at 5/6 av alle oppdagede fossile energikilder må bli liggende i bakken dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer. 

-I denne sammenheng burde det være enkelt å unngå olje- og gassaktivitet i noen av verdens mest sårbare og mangfoldige økosystemer, skriver Oilwatch-deltagerne.

Verner regnskog, vil verne Arktis

Norge har vært pådrivere for regnskogsbevaringsprosjektet REDD gjennom FN, og samarbeider direkte blant annet med Tanzania for å bevare uberørt regnskog for klimaet og artsmangfoldets skyld.  Nå håper afrikanske miljøvernere at Norge også vil bidra, ved å verne noen av sine havområder. 

- Jens Stoltenberg, du har selv sagt at det ikke trengs noen teknologi for å la våre skoger stå uberørt. Vi vil minne deg på at det å la olje ligge i bakken heller ikke krever noe teknologi, skriver Oilwatch-deltagerne. De mener Norge har et spesielt ansvar for å kutte i sin olje- og gassvirksomhet.  

- Vi håper på solidaritet fra dere, som har blitt et av verdens rikeste land ved å drive med ødeleggende petroleumsaktivitet.

Tviler på Norges innsats

De afrikanske miljøvernerne mener også at Norges gode rykte som pådriver for å stoppe klimakrisa står på spill. 

- Hvis utslippene fortsetter å vokse fra Norsk olje- og gassproduksjon, begynner vi å tvile på om dere virkelig er innstilt på å bekjempe klimaendringene, skriver Oilwatch-deltagerne i sitt brev. 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.05.2013