Alvorlig hvis Kyoto droppes

Å droppe Kyoto-avtalen vil være svært alvorlig, da dette er den mest forpliktende miljøavtalen vi har, sier Lars Haltbrekken.

– Det danske forslaget innebærer høyst sannsylig at man dropper Kyoto-avtalen, dette vil være svært alvorlig, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Det ble i går kjent at Danmark arbeider med flere ulike forslag til alternativ forhandlingstekst, og det var ett av disse forslagene som i går ble lekket i pressen. I forslaget nevnes ikke Kyoto-avtalen, og det har ført til at man frykter at denne forkastes. Dokumentet inneholder mål for utslippsreduksjoner som utviklingsland skal gjøre på egen hånd uten finansiering fra de rike landene, mens i-landene har langt mer fleksible ordninger enn Kyotoavtalen.

Les hele forslaget hos The Guardian

– Kyotoprotokollen er til tross for sine svakheter den mest forpliktende miljøavtalen vi har, sier Haltbrekken. Han mener Kyotoprotokollen er svært viktig for utviklingslandene. – Den plasserer ansvaret der det hører hjemme, hos de rike landene og krever at de kutter sine utslipp. Når Danmark legger fram et forslag til avtale som ikke nevner Kyoto er det ikke noe annet enn en provokasjon mot utviklingslandene, sier Haltbrekken.

Det danske forslaget inneholder heller ingen forpliktelser knyttet til langsiktig finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Fokuset er på den kortsiktige finansieringen som skal sikre planer for utslippsreduksjoner og tilpasningstiltak. Den langsiktige finansieringen skal sikre at disse kuttene og planene gjennomføres.

Haltbrekken tror likevel at bråket rundt det danske forslaget føre til at avtalen fra København blir bedre. – Reaksjonene har vært sterke og Danmark kan nå bli tvunget til å legge fram et forslag som legger sterkere forpliktelser på de rike landene og som gjør det klart at Kyotoprotokollen skal videreføres, avslutter Haltbrekken.