COP27: – Norge må brett opp erma og kutte på hjemmebane

To dager på overtid er årets klimaforhandlinger COP27 over. Naturvernforbundet er lettet over at partene reiser hjem med gjennombrudd på ett viktig felt: finansiering av tap og skade som følge av klimaendringer. Men med en svak formulering om utfasing av fossilt og utslippskutt får verdens land også en hjemmelekse med seg i bagasjen: Det haster å kutte utslipp på hjemmebane.

– Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt. Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt. Men at fossilt igjen er i slutterklæringen sammen med 1,5 gradersmålet, er et tydelig signal til alle land og den norske regjeringen: Dere må handle hjemme, høre på faglige råd fra FN og IEA, og slutte å lete etter og bygge ut nye olje- og gassforekomster, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Til tross for at mange land presset på for tydeligere formuleringer, endte slutterklæringen fra Sharm el-Sheikh med klausuler om nedfasing av «unabated» (urenset) kull og utfasing av «ineffektive» fossile subsidier. Dette er nøyaktig de samme formuleringene som under Glasgow i fjor, men klimapanelet og IEA er tydelige på at all fossil energi må fases ut for å holde 1,5 gradersmålet. Slutterklæringen fra Sharm el-Sheikh er likevel sterk på fornybar energi og energieffektivisering. Det egyptiske presidentskapet har dessverre ikke vært spesielt mottakelig for forslag om klarere språk om ut- eller nedfasing, som Norge har samarbeidet med flere land om, inkludert EU og Storbritannia (som Norge eksporterer olje og gass til). Det nye arbeidsprogrammet om utslippsreduksjoner (Mitigation Working Programme) ble også ikke forpliktende, for kort og svak på 1,5 gradersmålet.

Når det gjelder tap og skade fra klimaendringer, har land i Sør fått gjennomslag for et fond som skal støtte spesielt sårbare utviklingsland som opplever enorme kostnader fra klimakatastrofer. En komite skal komme med konkrete forslag om fondet til neste års klimatoppmøte. Land i det globale Nord ville i utgangspunktet ikke ha et fond, ville helst at pengene skulle sendes kun til noen få mest sårbare utviklingsland og prøvde å utsette beslutningen til 2024. På fredag åpnet EU og andre land i Nord for et kompromiss og alle land kunne bli enige om presidentskapets forslag allerede lørdag.

– Den etterlengtede og viktige enigheten om tap og skade åpner for å sende midler til land som merker konsekvensene av ødeleggende naturkatastrofer på kroppen som følge av en klimakrise de har minst ansvar for. Dette er et stort steg for global rettferdighet og økt tillit i den globale klimaprosessen, selv om rike land åpenbart må ta enda mer ansvar både for klimatilpasning og klimakutt, inkludert utfasing av fossil energi, for å unngå enda større tap og skade i fremtiden, forklarer Gulowsen.

Naturvernforbundet og representanter fra sivilsamfunn over hele kloden har også vært til stede i Sharm el-Sheikh. Det egyptiske regimet er lite mottakelig for kritikk fra sine egne. Naturvernforbundet og resten av det globale sivilsamfunnet har markert støtte til de mange tusen fengslede aktivistene i Egypt underveis i forhandlingene.