De første klimaforhandlingene

Berlin er vertskap og forhandlingene ledes av tysklands miljøvernminister Angela Merkel.

Klimaforhandlingene i Berlin ble starten på veien mot Kyotoavtalen ved å vedta at rike land måtte redusere sine utslipp mer. Denne enigheten skjedde med bakgrunn i FNs klimapanels andre hovedrapport hvor de anslår at utslippene vil øke med 1-3,5 grader innen 2100 og at det blir billig å løse klimaproblemet, for eksempel gjennom mer effektiv bruk av energi.