Demonstrerte for et vendepunkt i klimapolitikken

En bred allianse av trossamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse demonstrerte i dag foran Stortinget for et vendepunkt i klimapolitikken.

Naturvernforbundet, Islamsk Råd, Korsvei-bevegelsen, Norges KFUK-KFUM, Natur og Ungdom, Fagforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var blant organisasjonene som deltok for å legge press på at norske politikere følger opp klimaavtalen fra Paris. – Bare en måned etter Paris ser det ut til regjeringen har glemt hva de har vært med på å vedta. Olje- og energiminister Tord Lien la opp til økte utslipp da han denne uka delte ut nye utvinningstillatelser til oljeindustrien, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. I går ble det bekreftet at 2015 var det varmeste året som noensinne er målt og for første gang i historien er jordas temperatur mer enn en grad over da målingene startet. Med dette dystre bakteppet engasjerer stadig flere seg i klimakampen og for at Norge må øke sin innsats.Grønn jihad Blant appellantene foran Stortinget var imam Ibrahim Saidy fra Islamsk Råd som snakket om hvordan vi skal bevare livsgrunnlaget på kloden. – Klimaspørsmålet er et spørsmål om kjærlighet til mennesker og natur. Dette er vår grønne jihad, sa Saidy. Før klimamøtet i Paris marsjerte folk over hele verden for en rettferdig og ambisiøs klimaavtale. Demonstrasjonen i dag var den første av fire demonstrasjoner før valget i 2017 og ble arrangert i anledning den landsdekkende Klimafestivalen. Med allsang, slagord, bannere og appeller ble det demonstrert for følgende krav:

  • – La oljen i Arktis bli liggende

Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken.

  • – 100 000 nye klimajobber

Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge.

  • – Vis rettferdighet

Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.