Du er her:

Klimaendringer

Derfor må vi la olje ligge

Vi må la norsk olje ligge for klimaets skyld.

Image
Fotograf: Christian Børs Lind

Norge har under en promille av verdens befolkning, men oljebransjen vår står for over 1,5 prosent av alle CO2-utslipp fra fossil energi. Mens vi ofte diskuterer norske utslipp, som er på rundt 50 millioner tonn i året, er det lett å glemme at utslippene fra norsk olje og gass som forbrennes i utlandet er enorme.

De store utslippene fra bruken av olje og gass kommer fra forbrenningen, ikke utvinningen. Faktisk står produksjon for bare omkring 2 prosent av de totale utslippene fra olje og gass. Men norsk olje og gass som eksporteres og brennes står for over 9 ganger så store utslipp som hele Norge har til sammen. Samtidig er det store ressurser igjen på norsk sokkel, som inneholder nye millioner av tonn med CO2. 

Stort gap mellom fossil energiproduksjon og klimamål

For å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grad, må den globale produksjonen av olje, kull og gass reduseres årlig med 11 prosent for kull, 4 prosent for olje og 3 prosent for gass, ifølge Production Gap Report fra 2020. Istedet planlegger myndighetene i verdens land å øke produksjonen med 2 prosent årlig. Hvis dette brukes til energiproduksjon, vil det gi klimagassutslipp på det dobbelte av hva kloden kan tåle i 2030 hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen.

I Parisavtalen, der nesten alle land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer, står det at vi skal begrense global oppvarming til godt under to grader, og aller helst under 1,5 grader. FNs klimapanel har satt opp et "karbonbudsjett" over hvor mye CO₂ vi har råd til å slippe ut i atmosfæren hvis vi skal klare disse målene. En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature konkluderer med at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming, hvis vi bare forholder oss til hvilken olje det er billigst å la ligge. Andre undersøkelser viser at dersom vi lar alt av kull ligge, vil oljen og gassen i feltene vi allerede utvinner være nok til å sprenge 1,5-gradersmålet.

Hvem skal hente ut mer fossil energi?
-Vi kan vurdere hva som er mest rettferdig i dag. Hvem har mest bruk for fossil energi? Da kommer Norge dårlig ut.

-Vi kan se på hvem som har sluppet ut mest fossil energi allerede. Hvem har tjent mest på å slippe ut CO2, og fortjener minst å fortsette med det? Da kommer Norge også dårlig ut.

-Vi kan også se på hvor det er billigst å kutte olje- og gassutvinning. Også her kommer Norge dårlig ut. 

Nå må vi altså sette bremsene på, om vi skal lytte til forskerne. Norsk oljepolitikk er radikal, og dersom vi ikke ønsker en mer ekstrem klode, må vi vise moderasjon. Dette budskapet samler mange mennesker, fra trossamfunn, arbeidslivsoranisasjonser, interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner og enkeltindivider. 

Det viktigste vi i Norge kan gjøre for å redusere klimautslippene i verden, er å stanse tildelingen av nye tillatelser til olje- og gassutvinning. Det er ikke så vanskelig som man  skulle tro. All olje og gass på norsk sokkel er fellesskapets eiendom, og det er regjeringen som bestemmer hvor mye olje og gass de vil dele ut til oljebransjen gjennom konsesjonsrunder. Det krever ikke noen ny teknologi for å la olje ligge. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2021