Du er her:

Klimaendringer

Derfor må vi la olje ligge

Kirke, miljøbevegelse og fagbevegelse er enige i en kontroversiell sak: vi må la norsk olje ligge for klimaets skyld. Det er fordi vi har lest og forstått konklusjonene fra våre fremste klimaforskere.

Image
Fotograf: Christian Børs Lind

Norge har under en promille av verdens befolkning, men oljebransjen vår står for over 1,5 prosent av alle CO2-utslipp fra fossil energi. Mens vi ofte diskuterer norske utslipp, som er på rundt 54 millioner tonn i året, er det lett å glemme at utslippene fra norsk olje og gass som forbrennes i utlandet også er enorme. De utgjør over ti ganger mer utslipp enn utslippene vi har her hjemme. Samtidig er det store ressurser igjen på norsk sokkel, som inneholder nye millioner av tonn med CO2. Oljefunnet på Alta-prospektet i Barentshavet i fjor høst inneholder i verste fall klimaforurensing tilsvarende minst 133 millioner tonn CO2, over dobbelt så mye som våre årlige utslipp i hele Norge.  

Image

I den siste rapporten fra FNs klimapanel, kom de med et "karbonbudjett", som gir oss en pekepinn på hvor mye olje, kull og gass vi kan hente opp, og samtidig unngå en global oppvarming over to grader. Dette budsjettet gir oss liten plass. Bare omtrent 20 prosent av alle kjente kull- olje og gassreserver kan hentes opp og brennes opp dersom vi skal unngå klimakatastrofe. Dermed må vi finne ut hvilke ressurser vi ennå kan "ta oss råd til" å hente opp. Det finnes mange måter å vurdere det på.

-Vi kan vurdere hva som er mest rettferdig i dag. Hvem har mest bruk for fossil energi? Da kommer Norge dårlig ut.

-Vi kan se på hvem som har sluppet ut mest fossil energi allerede. Hvem har tjent mest på å slippe ut CO2, og fortjener minst å fortsette med det? Da kommer Norge også dårlig ut.

-Vi kan også se på hvor det er billigst å kutte olje- og gassutvinning. Også her kommer Norge dårlig ut. En studie i tidsskriftet Nature indikerer at all olje og gass nord for polarsirkelen bør bli liggende.  Norge har allerede har åpnet store havområder for olje- og gassutvinning i disse områdene.

Nå må vi altså sette bremsene på, om vi skal lytte til forskerne. Norsk oljepolitikk er radikal, og dersom vi ikke ønsker en mer ekstrem klode, må vi vise moderasjon. Dette budskapet samler mange mennesker, fra trossamfunn, arbeidslivsoranisasjonser, interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner og enkeltindivider. 

Det viktigste vi i Norge kan gjøre for å redusere klimautslippene i verden, er å stanse tildelingen av nye tillatelser til olje- og gassutvinning. Det er ikke så vanskelig som man  skulle tro. All olje og gass på norsk sokkel er fellesskapets eiendom, og det er regjeringen som bestemmer hvor mye olje og gass de vil dele ut til oljebransjen gjennom konsesjonsrunder. Det krever ikke noen ny teknologi for å la olje ligge. 

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 22 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene. Vi vil derfor at du blir medlem, engasjerer deg i et av våre 100 fylkes- og lokallag, eller liker oss på Facebook og Twitter.

Skriv under på aksjonen Brems norsk oljeutvinning - 100 000 klimajobber! Naturvernforbundet har gått sammen med fagbevegelsen og kirken for å fremme en strategi for å omstille Norge.

Bli oljefri - Oppvarming av hus og bygg med oljefyring står for utslipp av nesten 2 millioner tonn CO2 i året. Har du oljefyr kan du bli oljefri her.

Bli energismart - Bruker du mindre strøm kan denne strømmen erstatte utslipp fra industrien, biler og andre utslipp. Bli energismart og spar både penger og miljøet.

Lev klimavennlig - Maten du kjøper, bilen du kjører og tingene du kjøper bidrar alle til utslipp av klimagasser. Få tips til hvordan du kan redusere klimafotavtrykket ditt.

Bli klimaklok - Kom på et av våre arrangementer for å lære mer. Eller bli oppdatert på våre klimanettsider. Argumentene kan du bruke rundt middagsbordet, i lunsjen på jobb eller i famileselskapet.

Spre klimabudskapet - Er du mellom 20 og 35 og har lyst til å spre budskapet vårt om klimaendringer? Bliklimaambassadør.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.03.2015