Det haster med nye energikrav

Naturvernforbundet legger i sin høringsuttalelse til nye energikrav for bygninger vekt på at mer ambisiøse energikrav til boliger og andre bygg er viktig for å unngå unødvendig energisløsing. Framtidens bygg er miljøvennlige, bruker lite energi og den energien som brukes kommer fra den mest miljøvennlige energiproduksjonen tilgjengelig. Direktoratet for byggkvalitet har mulighet til å stake ut kursen for fremtidens nullutslippsbygg gjennom de nye energikravene.

 Positivt med strengere energikrav

Naturvernforbundet har ventet lenge på forslaget til energikrav og gleder oss til å få strengere og mer ambisiøse energikrav på plass. Nå har Naturvernforbundet levert sin høringsuttalelse til forslaget til nye energikrav.

–  Det er fornuftig og nødvendig å bruke penger på å bygge slik at vi kan bruke mindre energi til oppvarming. Da kan vi produsere mindre energi, redusere klimagassutslippene og inngrepene i sårbar natur, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet Kristin Hildre Rørvik.

De nye kravene med høringsfrist 18. mai, er en oppfølging av vedtaket i klimaforliket fra 2012 om passivhusnivå fra 2015 og nesten null energinivå i 2020. Forslaget innebærer at boliger vil bli 26 prosent mer energieffektive og kontorbygg 38 prosent mer energieffektive sammenliknet med dagens krav.

– Naturvernforbundet forventer at energikravene blir minst like strenge som foreslått i høringen. Vi mener også at det må være krav om at deler av oppvarmingen er noe annet enn direktevirkende elektrisitet, sier Rørvik.

Over 20 organisasjoner sammen om fossilfrie bygg

Naturvernforbundet har tatt initiativ til å samle over 20 organisasjoner og bedrifter til det uvanlige steg å sende inn en felles høringsuttalelse for fullstendig fossilfrie og gassfrie nybygg når nye tekniske forskrifter trer i kraft. Se vedlagte uttalelse.

– Vi kan begynne å bygge fremtidens fossilfrie bygg allerede nå. Over 20 organisasjoner i miljø- og byggenæringen støtter Naturvernforbundet i at et totalforbud mot gass er nødvendig, fremtidsrettet og enkelt, sier Rørvik.

Framtidens krav må se på hele livsløpet

I høringsuttalelsen påpeker også Naturvernforbundet at det er viktig å se på klimagassutslippet til bygget i hele livsløpet, og deriblant se på materialbruk. I tillegg foreslår vi en korreksjonsfaktor for å sikre at gode alternative løsninger slik som naturlig ventilasjon også blir tillatt.