Dommen i klimasøksmålet

Høyesterett vil avgi dom i klimasøksmålet mot den norske stat tirsdag 22. desember kl 9.

– Denne dommen blir den første av sitt slag i Norge, og jeg håper virkelig på en tidlig julegave fra Høyesterett. Det ville i så fall vært en gave til både verdens klima, norsk natur og framtidige generasjoner, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Høyesterett leser opp dommen fra kl. 9. Du kan følge direkte på klimasøksmålets facebookside, med kommentarer fra miljøbevegelsen. https://www.facebook.com/events/215510046701325/

It is also possible to hear the judgement in English directly on Greenpeace webpage:
https://www.greenpeace.org/norway/people-vs-arctic-oil-the-judgement/ 

– Høyesterettsdommen kan utgjøre en enorm forskjell for fremtiden for dagens unge, for vi har et kort tidsvindu nå hvor vi kan bremse fossil energi nok til å unngå de verste klimaendringene. Våre advokater var svært overbevisende i Høyesterett om at Norge ikke kan skjerme oljeproduksjonen fra Norges klimaansvar, og jeg har derfor stor tro på at dommen kan gå i vår favør, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene er glade for all støtten og oppmerksomheten klimasøksmålet har fått, både i Norge og internasjonalt. Statens påstander om at miljøparagrafen i Grunnloven ikke kan begrense norsk olje, at Parisavtalen ikke stiller rettslige krav eller at det var ubetydelig at lønnsomhetsberegningene for oljeboringen ble holdt skjult, er alle blitt kraftig imøtegått. FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd, mener Norges oljeproduksjon bryter med menneskerettighetene.

– Da vi saksøkte staten for fire år siden ble vi anklaget for å nærmest undergrave demokratiet. Nå får vi støtte fra Norges institusjon for menneskerettigheter, FN og tunge miljørettslige miljøer. Samtidig har millioner av barn og unge streiket fra skolen i klimaprotest. Det er en helt annen bevissthet om klima og natur enn i 2016. Jeg har sterk tro på at når høyesterettsdommerne i dag leser Grunnlovens miljøparagraf, så er det åpenbart at den gir rettigheter og setter grenser for hva dagens politikere kan gjøre, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for tildelingen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Saken har vært prøvd i Oslo tingrett i 2017, Borgarting lagmannsrett i 2019 og Høyesterett i november 2020.

Rettsdokumenter fra oppsummering fra behandlingen i Høyesterett finner du her:

www.klimasøksmål.no/hoyesterett

Bilder og video her.

For intervjuer, kontakt:

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, frode.pleym@greenpeace.org / 97307378
Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, theresew@nu.no / 90727377
Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet, sal@naturvernforbundet.no / 91331729
Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, steinarwc@gmail.com / 93408869

Presstreff
Miljøorganisasjonene holder pressetreff utenfor Wahl-Larsen Advokatfirma på Fridtjof Nansens plass i Oslo en liten stund, opptil en halv time, etter at dommen fra Høyesterett er ferdig opplest tirsdag morgen. Vi minner om at alle som møter opp må holde god avstand og følge smittevernreglene som gjelder i Oslo. På grunn av smittesporing ber vi om beskjed på forhånd om hvem som planlegger å komme.

Kontakt: Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge
aud.nordo@greenpeace.org Telefon: +47 41470649

Miljøorganisasjonene strømmer domsavsigelsen her fra kl 9 tirsdag. NRK kommer også til å strømme på sine nettsider. Domsavsigelsen vil foregå slik at dommen leses opp, og at eventuelle dissenser også gjengis. Deretter vil det bli holdt votering hvor dommerne stemmer over utfallet i dommen. Organisasjonene antar at dette vil skje mot slutten av opplesningen, men det kan også skje ved starten.

Domsavsigelsen er varslet å kunne ta “et par timer”, men vi oppfordrer til å følge med på strømmingen for å vite når domsavsigelsen er ferdig.

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, og advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg vil snakke. Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, og Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, vil være til stede for kommentarer.