Energismarte hjem: Vurdering av partiprogrammer 2021 – 2025

Syv organisasjoner har gått gjennom partienes politikk for miljøvennlige og energismarte hjem. Venstre og FrP får bunnkarakter, mens MDG og SV gjør det best.

Denne artikkelen handler om utkastene til partiprogrammer. Se kåringen av de endelige partiprogrammene.

Det må være enkelt og det må lønne seg å ta energismarte valg i hverdagen. Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm. Husholdninger bruker hvert år 40 TWh strøm som utgjør 30% av strømforbruket i Norge. Klarer vi å bruke energien mer effektivt, vil vi redusere behovet for å bygge ut mer vindkraft og vannkraft i Norge. 

Vi har derfor sett på partienes ambisjoner i de nye programforslagene før årets valg, og hvilke formuleringer og forslag til konkrete tiltak de har på områdene energieffektivisering, solenergi og støtte til elbillading i husholdningene. 

MDG og SV best, Venstre og Frp dårligst
I kåringen er det MDG som vinner med en snittkarakter på 4 av 6 mulige. MDG blir etterfulgt av SV (3,7), Rødt (3,3), Sp og KrF på delt fjerdeplass (2,3), Høyre og Ap på delt sjetteplass (2) og Frp og Venstre på delt sisteplass (1,7). Ser man på snittkarakteren for hver av blokkene, får rødgrønn blokk snittkarakteren 3, mens regjeringspartiene og Frp får en snittkarakter på 2.

– Verken Venstre eller Frp har viet særlig oppmerksomhet til husholdningenes rolle i klimaarbeidet i sine programutkast. Det er særlig synd at Venstre, som har klimaministeren, har nedprioritert energisparing i husholdningene. Vi forventer et betydelig løft frem mot det endelige partiprogrammet, sier Silje Ask Lundberg, leder av Naturvernforbundet.

Vurderingen er utarbeidet av Naturvernforbundet, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Huseierne, Zero, Nelfo en landsforening i NHO, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen. 

Målet er å synliggjøre i hvilken grad partiene har politikk for å få boligeierne med i det grønne skiftet, og komme med konkrete forslag til forbedringer før partiene vedtar programmene til våren. Det er store forskjeller mellom partiene. Samtidig har alle partiene mye å gå på når det gjelder å realisere potensialet i energismarte hjem. 

Om kåringen
Kåringen har tatt utgangspunkt i førsteutkastene for alle partiene utenom Venstre, som nylig la frem sitt andre utkast til sitt program for 2021-2025.

Partiene er målt kvalitativt i tre kategorier; energisparing, egenproduksjon og elbil. Vi har ikke sett på de generelle elbilfordelene, men i hvilken grad partiene støtter infrastruktur for hjemmelading for elbil, særlig for borettslag og sameier.

Vi har sett på partienes ambisjoner, formuleringer og forslag til konkrete tiltak (vurdert med skala 1-6, der 6 er best).

Se hele gjennomgangen av partiprogrammene