Energisparing er vår beste investering

Regjeringen har varslet at det i 2016 vil bli innført skattefradrag for ENØK-tiltak. – Dette er svært gode nyheter. Energisparing reduserer naturinngrep og reduserer klimagassutslipp. Vi forventer at ordningen vil være ambisiøs nok til å føre til betydelige energibesparelser i norske hushold, uttaler Naturvernforbundet, som håper ordningen vil støtte flere tiltak enn dagens rettighetsbaserte ordning gjennom Enova.

Regjeringen har i går lovet å gå inn for en skattefradragsordning for energisparetiltak (ENØK-tiltak) fra 2016. En allianse av seks aktører fra miljøbevegelsen og byggenæringen har høye forventninger til den nye ENØK-skattefradragsordningen. For å oppnå nødvendige energibesparelser bør ENØK-skattefradragsordningen bestå av et bredt spekter av mulige energitiltak som treffer folk flest. Naturvernforbundet har, sammen med Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Teknologi, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Bellona og Zero Emission Resource Organisation (ZERO), laget et forslag til hvordan ordningen bør utformes for virkelig å få fart på arbeidet med energieffektivisering i Norge.

Husholdningene i Norge bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av sine boliger og boligselskap. Dagens virkemidler har ikke klart å få mange nok også gjør gode energitiltak i husene sine.  

–    Politikere liker kanskje best å klippe snorer på nye kraftverk, men dette er en av de smarteste energi-investeringene vi kan gjøre. Det er et stort potensiale for å spare energi og fase ut oljefyring med miljøvennlig oppvarming. Energisparing krever hverken store naturinngrep eller klimagassutslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.  

Naturvernforbundet har høye forventninger til den nye skattefradragsordningen.
–     Alle som eier egen bolig, også i borettslag og sameier, bør enkelt kunne dra nytte av en skattefradragsordning. Men vi bør også belønne flere former for energieffektivisering. Folk bør kunne få fradrag for å isolere loftet sitt, bytte til energismarte vinduer, skifte ut eldre vedovner og installere systemer som skrur av lyset når det ikke trengs. Energisparing i norske hus og hjem er viktig fordi ren strøm som frigjøres kan brukes på gode klimatiltak, sier  Haltbrekken. 

Les mer i vedlagte notat.

For mer informasjon, ring Lars Haltbrekken på telefon 91612191 

Ønsker du flere tips til hvordan du kan gjøre energitiltak i egen bolig?:

  • oljefri.no kan du lese om hvilke fornybare oppvarmingsløsninger som kan erstatte oljefyren og hvordan du unngår oljelekkasje. 
  • energismart.no finner du energismarte oppussings- og hvitevaretips.
  • Her lærer du å fyre riktig.
  • Flere tips til å leve miljøvennlig finner du på våre nettsider.