– Få klimaforhandlingene på rett spor etter København-fiaskoen

Fredag møtes klimadiplomater fra hele verden i Bonn, Tyskland, for å gjenoppta forhandlingene om en internasjonal klimaavtale etter det skuffende København-toppmøtet i desember. Naturvernforbundet mener møtet må brukes til å få klimaforhandlingene på rett spor etter fiaskoen i København.

En delegat blir intervjuet

Møtet i Bonn, som varer fra fredag 9. til søndag 11. april, er det første offisielle forhandlingsmøtet siden København-toppmøtet, og skal stake ut kursen fram mot neste toppmøte, COP 16, som arrangeres i Cancún, Mexico, i desember i år.

– I København manglet de rike landenes ledere viljen til å forplikte seg til store nok kutt i klimagassutslippene. Vi kan ikke risikere at det samme skjer igjen i Mexico. En ny avtale må inneholde juridisk bindende forpliktelser og tøffere krav til utslippskutt i de rike landene, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Tema for møtet i Bonn er hvordan forhandlingene fram til Mexico-toppmøtet skal organiseres. Toneangivende land som USA og Kina er uenige både om hvor mange forhandlingsmøter som skal arrangeres, og om hvilke av tekstene fra det kaotiske København-møtet man skal basere forhandlingene på. Naturvernforbundet frykter at de sterkeste forsvarerne av København-erklæringen «Copenhagen Accord», med USA i spissen, vil insistere på at skal danne utgangspunkt for de videre forhandlingene.

– En erklæring uten bindende mål, og med utslippsløfter som ikke er i nærheten av å være gode nok, kan ikke brukes som utgangspunkt for en ny klimaavtale. Nå må klimaforhandlingene tilbake på rett spor, med juridisk bindende forpliktelser og tøffere krav til utslippskutt i de rike landene, sier Lars Haltbrekken.

Erklæringen «Copenhagen Accord» som ble framforhandlet av et fåtall land og ikke formelt vedtatt i Købenahvn er juridisk sett langt svakere enn den eksisterende Kyotoprotokollen. Løftene om utslippsreduksjoner vil ifølge forskere kunne gi en temperaturøkning på 3-4 grader, langt over grensen på to graders oppvarming som Norge og en rekke andre land har satt som mål.

Naturvernforbundet er den norske miljøorganisasjonen som følger forhandlingene om en ny klimaavtale tettest. Naturvernforbundets rådgiver på internasjonal klimapolitikk, Bård Lahn, er tilstede i Bonn under hele det kommende møtet.