Du er her:

Fra utslipp til utslippskutt

Vårt enorme forbruk av olje, kull og gass endrer klimaet på jorden. Dette truer mennesker og natur over hele verden. Heldigvis kan klimakrisen løses. Vi må rett og slett slutte å bruke olje, kull og gass.

Klimatrusselen er vår tids største utfordring. 20-30 prosent av jordens arter er i stor fare for utryddelse. I noen afrikanske land kan avlingene bli redusert med 50 prosent. Forskerne advarer også om mer ekstremt vær i årene som kommer. 

I løpet av noen få tiår må verden slutte å bruke olje, kull og gass. Dette må skje samtidig som vi blir flere mennesker på jorden og samtidig som millioner av mennesker kjemper for å komme seg ut av fattigdom. Det mest rettferdige er at land som Norge, som har tjent seg rike på forurensende energi, tar lederskap i å løse klimakrisen. Vi må også hjelpe fattigere deler av verden utvikling uten store klimagassutslipp.

Norske utslipp av klimagasser er i ukontrollert vekst. Norge har satt seg et mål om å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020, sammenliknet med 1990-nivå. Uten nye tiltak vil Norges utslipp ha økt med 20 prosent i den samme perioden. Utslippsøkningen skyldes først og fremst våre største klimasyndere i oljeindustrien og transportsektoren.

I FN jobber verdens land om å bli enige om en . Desverre går forhandlingene sakte og viljen til å kutte utslipp er langt fra god nok.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.07.2014

Relaterte tema