Accra august 2008

På forhandlingsmøtet i Accra, Ghana, 17.-30. september 2008, ble det lagt fram en rekke nye konkrete forslag, blant annet om finansiering av utslippsreduksjoner i utviklingsland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2009

Nyheter

Oppsummering: Hva skjedde på klimamøtet i Accra?

05.09.2008:

"En mengde bevegelse uten å bevege seg noe sted". Slik beskrev Filippinenes talskvinne forhandlingene halvveis ut i klimamøtet i Accra, Ghana. Fullt så pessimistisk er det foreløpig ingen grunn til å være, men alle er enige om at forhandlingene må gires betydelig opp under det kommende toppmøtet i Polen hvis man skal ha håp om å bli enige om en ny klimaavtale i løpet av neste år.

Forslag til store endringer i CDM

27.08.2008:

Som ventet ble det ingen enighet i Accra om metoder rike land skal kunne bruke for å innfri sine utslippsforpliktelser i perioden etter 2012. Men på møtets siste dag vedtok man blant annet en liste over endringer som skal vurderes i den grønne utviklingsmekanismen (CDM). Endringene kan potensielt gjøre det langt lettere for de rike landene å nå sine framtidige utslippsmål.

Applaus for norske milliarder til regnskog

23.08.2008:

Norge fikk i går applaus fra delegatene på klimaforhandlingene i Ghana for beslutningen om å bidra med tre milliarder kroner årlig til bevaring av regnskog. Men forhandlingene avslørte store uenigheter om hvordan redusert avskoging skal inkluderes i en framtidig klimaavtale, og ikke minst hvordan skogbevaringen skal finansieres.

Trøbbel for rike lands utslippskutt?

Trøbbel for rike lands utslippskutt?

22.08.2008:

Ifølge tidsplanen for klimaforhandlingene skal møtet i Accra bestemme hvilke metoder rike land skal kunne bruke for å nå sine utslippsforpliktelser i perioden etter 2012. Mulighetene virker imidlertid små for at man skal bli enige på dette punktet i løpet av den kommende uka. Det kan i verste fall forsinke og vanskeliggjøre den videre prosessen fram mot København-toppmøtet.

Penger på bordet for klimaet

20.08.2008:

På torsdag innledes en uke med forhandlinger i Ghana om verdens framtidige klimainnsats. Blant de viktigste temaene i forhandlingene er finansiering av klimatiltak i utviklingsland. - Naturvernforbundet krever at rike land legger penger på bordet for å sikre en klimavennlig utvikling i utviklingslandene, og vi ber Norge om å gå i front for å få dette til, rapporterer klimapolitisk rådgiver Bård Lahn fra Ghana.

Bakgrunn: Hva skjer på klimamøtet i Accra?

15.08.2008:

21. - 27. august fortsetter forhandlingene om et nytt internasjonalt avtaleverk for å kutte verdens klimagassutslipp. Forhandlere fra hele verden møtes i Accra, Ghana, for å legge grunnlaget for det kommende klimatoppmøtet i Polen i desember. På dagsorden står blant annet hvordan redusert avskoging og såkalte sektor-mål kan brukes i den framtidige klimakampen.