Penger på bordet for klimaet

På torsdag innledes en uke med forhandlinger i Ghana om verdens framtidige klimainnsats. Blant de viktigste temaene i forhandlingene er finansiering av klimatiltak i utviklingsland. - Naturvernforbundet krever at rike land legger penger på bordet for å sikre en klimavennlig utvikling i utviklingslandene, og vi ber Norge om å gå i front for å få dette til, rapporterer klimapolitisk rådgiver Bård Lahn fra Ghana.

Det ukelange møtet som starter torsdag 21. august i Accra, Ghana, er en del av forhandlingene om et nytt internasjonalt avtaleverk for å redusere klimagassutslippene. Målet er å bli enige på København-toppmøtet i desember 2009. Et viktig mål med forhandlingene er å sørge for reduserte klimagassutslipp i utviklingslandene, og det sentrale spørsmålet er hvordan disse utslippsreduksjonene skal finansieres uten å hindre fattige lands mulighet for nødvendig utvikling.

Tøffere utslippsforpliktelser for de rike landene
– De rike landene har hovedansvaret for klimaproblemet, og må derfor ta jobben med å rydde opp. I forhandlingene fram mot København-toppmøtet må rike land legge penger på bordet slik at utviklingslandene kan utvikle seg uten å øke klimagassutslippene. Disse pengene må komme i tillegg til langt tøffere utslippsforpliktelser for de rike landene, ikke gjennom usikker kvotehandel som i dag, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken i en kommentar.

Norge har foran forhandlingene i Accra sendt inn et forslag om auksjonering av utslippsrettigheter som en måte å finansiere klimatiltak i utviklingsland på. Ved å auksjonere en andel av rike lands utslippsrettigheter i stedet for å dele dem ut gratis, vil man sikre en forutsigbar inntekt til nødvendige tiltak for reduserte utslipp og tilpasning til klimaendringer i de fattige landene. Samtidig har flere utviklingsland foreslått å opprette et nytt internasjonalt fond som kan distribuere midler til klimatiltak i stor skala.

Bra at Norge har konkrete forslag
– Naturvernforbundet er glad for at Norge legger fram konkrete forslag i forhandlingene. Regjeringen bør utvikle forslaget videre slik at det kan tilføres midler som monner til et nytt fond for klimatiltak i utviklingsland. For å bygge tillit mellom fattige og rike land i de vanskelige forhandlingene fram mot København må rike land som Norge vise at de er villige til å forplikte seg til betydelige økonomiske bidrag til klimatiltak i utviklingsland, uten samtidig å kunne øke sine egne utslipp gjennom kvotehandel.