Bangkok april 2011

Cancun-toppmøtet endte med enighet om enkelte punkter i en ny klimaavtale, men etterlot seg også mange løse tråder og et skuffende lavt ambisjonsnivå. På møtet i Bangkok fra 2. til 8. april kom det fram at landene har svært ulike syn på hvilke konsekvenser vedtaket fra Cancun bør få for de videre forhandlignene.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2011

Nyheter

Oppsummering av klimamøtet i Bangkok

13.04.2011 | Sist oppdatert: 13.04.2011

Den første runden med forhandlinger etter klimatoppmøtet i Mexico viste at det fortsatt er skarpe motsetninger mellom rike og fattige land i arbeidet for en ny klimaavtale. Krangel om hvilke spørsmål som skal prioriteres fram mot neste toppmøte og framtiden til Kyotoprotokollen dominerte det ukelange møtet i Bangkok.

Reifsnyder-iisd-web

Ukelang krangel endte med enighet

10.04.2011 | Sist oppdatert: 13.04.2011

Hele uka med klimaforhandlinger i Bangok gikk med på diskusjon om dagsorden for de videre forhandoingene. På overtid fredag ble det enighet om et opplegg som åpner for større diskusjon om de temaene man ikke ble ferdige med på Cancun-toppmøtet.

Ian_fry_juni2010_enb

- Kyoto-avtalen avgjørende for Durban

06.04.2011 | Sist oppdatert: 06.04.2011

Rike land må påta seg en ny runde med klimaforpliktelser i den juridisk bindende Kyoto-protokollen, og det må skje allerede i år. Det var hovedbudskapet fra en rekke utviklingsland de første to dagene av forhandlingene i Bangkok. Men mange rike land er skeptiske.

Mj-iisd

Øystater krever diskusjon om utslippskutt

04.04.2011 | Sist oppdatert: 06.04.2011

Klimamøtet i Bangkok starter med klare krav fra de små øystatene: Mer ambisiøse klimaløfter fra de rike landene må være en hovedsak på dagsorden for forhandlingene fram mot klimatoppmøtet i Durban.

Unescap-iisd

Hva skjer på klimamøtet i Bangkok?

28.03.2011 | Sist oppdatert: 06.04.2011

Cancun-toppmøtet endte med enighet om enkelte punkter i en ny klimaavtale, men etterlot seg også mange løse tråder og et skuffende lavt ambisjonsnivå. Når forhandlerne møtes igjen i Bangkok i begynnelsen av april, vil det vise seg om vedtakene fra Cancun blir en sovepute eller et springbrett for en ambisiøs klimaavtale.