Naturvernforbundets generalsekretær, Jan Thomas Odegard, er til stede i Barcelona og følger prosessen.

Naturvernforbundets generalsekretær, Jan Thomas Odegard, er til stede i Barcelona og følger prosessen.

Har fem dager på å snu

En siste runde med forberedende forhandlinger før klimatoppmøtet i København startet i Barcelona i dag. Den rådende oppfatningen er at forhandlingene ligger langt etter målet om å få til en god klimaavtale i København.

Tilbake til nyheter og aktuelt

- Vi har bare fem dager til å  få på plass et godt utgangspunkt for en ny klimaavtale, understreket sjefen for FNs klimasekretariat Yvo de Boer under åpningen.

Den siste tiden har avstanden mellom fattige og rike land økt, både fordi mange rike land ønsker en lite forpliktende avtale og fordi de har kommet  med altfor dårlige løfter om utslippskutt og finansiering.

- Nå har vi dårlig tid, og det er avgjørende at Norge ikke firer på kravene til hva som trengs i en ny avtale, sier Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Norges Naturvernforbund, som er til stede i Barcelona.

Odegard mener at Norges overordnede mål for en ny avtale er i tråd med det som er nødvendig for å forhindre alvorlige klimaendringer:
- Vi kan ikke gå på kompromiss med naturens tålegrenser, og det er det en fare for at de rike landene nå vil gjøre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2009