Bonn april 2009

Møtet i Bonn, Tyskland (30. mars - 8. april 2009) markerte starten på et hektisk forhandlingsår fram mot København-toppmøtet i desember. Det var også det første møtet der representanter for USAs nye politiske ledelse deltok.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.09.2009

Nyheter

Oppsummering: Hva skjedde på klimamøtet i Bonn?

16.04.2009:

Forhandlingsmøtet under FNs klimakonvensjon i månedsskiftet mars/april i Bonn markerte starten på et hektisk forhandlingsår fram mot København-toppmøtet i desember. Selv om møtet var preget av en mer konstruktiv stemning enn i tidligere forhandlinger, var framgangen liten. Avstanden mellom utviklingslandenes forventninger og den politiske innsatsviljen i rike land er fortsatt svært stor. Møtet avslørte også at de tekniske delene av forhandlingene kan gi store smutthull i framtidige klimaforpliktelser.

- Avtale i København krever økt politisk vilje

- Avtale i København krever økt politisk vilje

08.04.2009:

Klimaforhandlingene i Bonn ble preget av stor avstand mellom rike og fattige land i spørsmålet om framtidige reduksjoner av klimagassutslipp. Betydelig økt politisk vilje i rike land, både til egne utslippsreduksjoner og til finansiering av klimatiltak i utviklingsland, er avgjørende for å oppnå enighet om en ny internasjonal klimaavtale i løpet av året.

Sør-Afrika krever store norske utslippskutt

07.04.2009:

Mens rike land fortsatt vegrer seg for å diskutere konkrete utslippsforpliktelser, går utviklingslandene stadig mer konkret til verks i sine forslag under de pågående klimaforhandlingene i Bonn. Ifølge et forslag fra Sør-Afrika bør Norge innen 2020 redusere sine klimagassutslipp med 73 prosent - mer enn dobbelt så mye som Stortingets klimaforlik legger opp til.

Hva slags avtale i København?

06.04.2009:

Får vi en København-protokoll? Eller bare endringer i Kyoto-protokollen? Diskusjonen om det juridiske rammeverket for en ny klimaavtale har begynt.

Utålmodige utviklingsland krever klimakutt

Utålmodige utviklingsland krever klimakutt

31.03.2009:

De fattige landene er i ferd med å miste tålmodigheten i diskusjonen om nye utslippsmål for rike land. Øystater som trues av stigende havnivå krever at land som Norge reduserer sine utslipp med mer enn 40 prosent innen 2020. Under forhandlingene i Bonn krever utviklingslandene at rike land dropper unnskyldningene og setter nye, tøffe utslippsmål.

USA på plass i klimaforhandlingene igjen

USA på plass i klimaforhandlingene igjen

30.03.2009:

- Vi er glade for å være tilbake, og vi lover å ta igjen det tapte, sa Todd Stern, Barack Obamas spesialutsending for klima, da han i går holdt Obama-administrasjonens første innlegg i forhandlingene om et nytt internasjonalt klimaregelverk. Sammen med lørdagens nyhet om at president Obama oppretter et eget diskusjonsforum for land med store klimagassutslipp, betyr dette at USAs nye politiske ledelse nå definitivt er på plass i forhandlingene fram mot København-toppmøtet. Spørsmålet er hva de er villige til å bidra med.

Klimamøte i Bonn kan bli avgjørende for utfallet i København

Klimamøte i Bonn kan bli avgjørende for utfallet i København

30.03.2009:

- Møtet som begynner 29. mars i Bonn blir en viktig test på om rike land er villige til å forplikte seg til nødvendige utslippskutt. Hvis ikke de rike landene viser vilje til å skjerpe egne mål fram over, er sjansene små for at utviklingslandene bidrar til en avtale på toppmøtet i København, mener Norges Naturvernforbund. Bård Lahn følger forhandlingene.

Bakgrunn: Hva skjer på forhandlingene i Bonn i april?

24.03.2009:

Fra 29. mars til 8. april møtes forhandlere fra hele verden i Bonn, Tyskland, for å fortsette arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale. Nå øker presset for å få resultater på bordet i forkant av København-toppmøtet i desember. På dette møtet starter for alvor diskusjonen om hvor store utslippsforpliktelser de rike landene skal påta seg i perioden fram mot 2020.