Foto: Bård Lahn

Ulikt utgangspunkt, harde fronter

Halvveis i det korte forhandlingsmøtet i Bonn fra 9. til 11. april er det et hav av avstand mellom hvordan rike og fattige land ser på resultatet av København-toppmøtet. Det fører også til at det er vanskelig å bli enige om veien framover.

Da forhandlere fra hele verden i går møttes for første gang etter den dramatiske avslutningen av København-toppmøtet i desember, var det en ting man ikke kunne unngå å legge merke til. I sine innlegg under åpningen av møtet la nesten alle rike land vekt på at København var et skritt framover, og at enighet ble oppnådd på viktige områder. Samtidig fokuserte nesten alle utviklingsland på hvordan København var "mislykket", "en total oppsplitting", "ødela tilliten" og så videre. At forståelsen av hva som skjedde i København spriker såpass kraftig, gjør det selvsagt til en utfordring å bli enige om veien framover.

Hør Naturvernforbundets klimarådgiver Bård Lahn sin lydblogg fra forhandlingene i Bonn:

Lydblogg

Den viktigste diskusjonen halvveis i møtet står om hva slags tekst som skal danne utgangspunktet for forhandlingene på kommende møter. Mange land ønsker å gi den nye lederen for den ene forhandlingsgruppa et mandat til å utarbeide et nytt forslag til avtale, basert på de tekstene man arbeidet med i København, som kan legges fram i forkant av neste møte. Viktige utviklingsland som Kina og India protesterer imidlertid mot dette. De er særlig skeptiske til å gi den svake erklæringen fra København, som aldri ble formelt vedtatt, en viktig posisjon i de videre forhandlingene.

Noe lettere ser det ut til å være å bli enige om antall møter utover året. Det ligger an til at det blir to ekstra forhandlingsmøter i høst, i tillegg til det allerede planlagte møtet i begynnelsen av juni. Deretter skal alt være klart for toppmøtet COP 16 i Cancún, Mexico, i desember. Men hvor langt man klarer å komme i Cancún hvis man ikke engang greier å bli enige om hvilke tekster man skal ta utgangspunkt i på neste møte, er et åpent spørsmål.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.04.2010