Bonn juni 2008

I løpet av forhandlingsmøtet i Bonn, Tyskland, fra 2. til 13. juni 2008, ble diskusjonen om en framtidig klimaavtale mer konkret på enkelte områder. Likevel er det langt igjen før forslagene i forhandlingene matcher de enorme klimautfordringene verden står overfor, og mange land advarte mot at forhandlingene går for sakte framover.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.11.2009

Nyheter

Krangler om regnskogens framtid

23.08.2008:

Hvordan skal man sørge for at en framtidig klimaavtale fører til kraftige reduksjoner i avskogingen i utviklingsland? I løpet av de siste to ukenes forhandlinger i Bonn har man diskutert de tekniske sidene ved saken - uten å komme særlig mye nærmere en enighet.

Finansiering seiler opp som hovedtema i klimaforhandlingene

19.08.2008:

I løpet av de siste dagene har en rekke land presentert forslag til hvordan en ny klimaavtale kan sikre finansiering av klimatiltak i utviklingslandene. Å sørge for at de rike landene bidrar kraftig både til utslippsreduksjoner og klimatilpasning i fattige land seiler opp som et av de viktigste temaene i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale.

Norges regnskog-milliarder på dagsorden i Bonn

Norges regnskog-milliarder på dagsorden i Bonn

03.06.2008:

Det norske bidraget til redusert avskoging har fått stor oppmerksomhet i de internasjonale klimaforhandlingene. I forbindelse med forhandlingsmøtet i Bonn denne uka presenterte Naturvernforbundet i går hvilke muligheter og utfordringer de ser i det norske initiativet.

Nødvendig med framgang i klimaforhandlingene i Bonn

03.06.2008:

- Det er et gap mellom de enorme klimautfordringene verden står overfor og det lave tempoet i disse avgjørende forhandlingene. Verdens land må bruke de to kommende ukene her i Bonn til å vise klar framgang slik at vi kan håpe på en ny klimaavtale i København, sier Bård Lahn, rådgiver for internasjonal klimapolitikk i Norges Naturvernforbund. Han er til stede i Bonn og følger forhandlingene tett.