Norges regnskog-milliarder på dagsorden i Bonn


Bård Lahn holdt innlegg på gårsdagens side-event under forhandlingsmøtet i Bonn. Foto: ENB/IISD
Det norske bidraget til redusert avskoging har fått stor oppmerksomhet i de internasjonale klimaforhandlingene. I forbindelse med forhandlingsmøtet i Bonn denne uka presenterte Naturvernforbundet i går hvilke muligheter og utfordringer de ser i det norske initiativet.

Under en såkalt side-event arrangert av Naturvernforbundets internasjonale nettverk Friends of the Earth, presenterte klimarådgiver Bård Lahn det norske regnskog-initiativet og Naturvernforbundets synspunkter på det for forhandlingsdelegater fra hele verden.

Han understreket hvilke muligheter det norske initiativet gir for å påvirke forhandlingene fram mot København-toppmøtet i 2009, der en ny klimaavtale forhåpentlig skal vedtas.

- Norge har nå en mulighet til å vise at det er mulig å redusere utslippene fra avskoging samtidig som man styrker urfolks rettigheter og tar vare på naturmangfoldet i regnskogen. Dersom Norge lykkes vil det være til stor inspirasjon i forhandlingene om en ny klimaavtale, forteller Bård Lahn.

En viktig diskusjon i forhandlingene om en ny klimaavtale er om redusert avskoging i utviklingsland skal kunne gi rike land mulighet til å kjøpe klimakvoter. Lahn peker på at det norske initiativet kommer i tillegg til reduksjonene vi er forpliktet til gjennom Kyoto-avtalen, og dermed ikke fører til at vi kan øke våre egne utslipp.

- Norges regnskog-initiativ er et viktig eksempel på at det er mulig å få rike land til å bidra til klimareduksjoner i utviklingsland på andre måter enn gjennom kvotehandel. I dag gjør kvotehandelssystemet at de rike landene kan velge mellom å redusere utslippene i sitt eget land eller i utviklingslandene. I en framtidig klimaavtale må rike land forplikte seg til å gjøre begge deler uavhengig av hverandre, sier han.

Naturvernforbundet er tilstede i Bonn i Tyskland for å følge det to uker lange forhandlingsmøtet som ble åpnet i går mandag.

Forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale ble satt i gang av klimatoppmøtet på Bali i desember 2007, og skal etter planen fullføres i København i desember 2009.