Bonn juni 2009

Under møtet i Bonn, Tyskland, 1.-12. juni 2009, ble det første forslaget til tekst i en ny klimaavtale lagt fram. Dette var et viktig framskritt i forhandlingene, men det var fortsatt et stort sprik mellom hva klimaet trenger og hva de enkelte landene er villige til å levere.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.09.2009

Nyheter

Oppsummering: Hva skjedde i Bonn i juni?

17.06.2009:

Når klimaforhandlerne igjen møttes i Bonn de to første ukene i juni, var det i visshet om at det avgjørende København-toppmøtet nå bare er seks måneder unna. Møtet i Bonn var et viktig framskritt fordi man for første gang forhandlet om teksten i en ny avtale. Samtidig er fortsatt spriket stort mellom hva klimaet trenger og hva de enkelte landene er villige til å levere.

En avtale tar form

En avtale tar form

15.06.2009:

Resultatet av to ukers forhandlinger i Bonn er en omfattende forhandlingstekst der alle land har sørget for å få med sine favorittforslag. Overraskende nok var det vanskeligere å få på plass en forhandlingstekst i forhandlingene om nye utslippsmål for Kyoto-landene enn i de mye bredere og mer kompliserte forhandlingene under Klimakonvensjonen.

Uklart hvordan København skal organiseres

10.06.2009:

I Bonn forsøkte man denne uka å komme til enighet om hvordan toppmøtet COP 15 i København skal gjennomføres. Men det som kan framstå som en uskyldig diskusjon om tidsplanen for møtet viste seg å bli så vanskelig at den endelige beslutningen måtte utsettes. Under ligger manglende tillit og dype politiske motsetninger.

Økte ambisjoner hjemmefra?

Økte ambisjoner hjemmefra?

10.06.2009:

Mens forhandlerne sitter samlet i Bonn, tar flere land viktige avgjørelser om sin framtidige klimainnsats på hjemmebane. I dag møttes EUs finansministre for å diskutere EUs bidrag til finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

Historisk ansvar for klimaproblemet

Historisk ansvar for klimaproblemet

04.06.2009:

Den siste dagen av klimaforhandlingene i Bonn har vært dominert av diskusjoner om hvordan man skal forholde seg til det historiske ansvaret de enkelte landene har for klimaendringene. De industrialiserte landene har stått for rundt tre firedeler av alle klimagassutslipp så langt. Utviklingslandene mener det må bety større utslippskutt for rike land i framtiden.

Diskusjon starter om forslag til København-avtale

Diskusjon starter om forslag til København-avtale

01.06.2009:

- Nå må de rike landene vise lederskap og akseptere de utslippsreduksjonene som er nødvendig for å unngå farlige klimaendringer, mener Norges Naturvernforbunds klimarådgiver Bård Lahn. Han er tilstede i Bonn, Tyskland, der et to uker langt forhandlingsmøte åpnet i dag. For første gang diskuteres nå et konkret forslag til en ny internasjonal klimaavtale som kan vedtas på klimatoppmøtet COP 15 i København i desember.

Hva skjer på klimaforhandlingene i Bonn?

31.05.2009:

Seks måneder unna det avgjørende toppmøtet COP 15 i København møtes klimaforhandlere fra hele verden nok en gang i Bonn, Tyskland, for å fortsette arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale. For første gang vil diskusjonene dreie seg om et konkret forslag til ny avtale. Men fortsatt er det svært langt igjen til enighet, både om hvor store utslippsreduksjoner rike land skal forplikte seg til, og hvordan klimatiltak i utviklingsland skal finansieres.

Forslag til København-avtale åpner for store utslippskutt

22.05.2009:

For første gang i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale ligger nå et helhetlig forslag til avtaletekst på bordet. Teksten vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene, som nå er ventet å bli mer konkrete enn de har vært så langt. Forslaget åpner for store utslippsreduksjoner, men det er lite trolig at "verstingland" som Japan, Canada og USA vil godta de mest ambisiøse målene som foreslås.