Bonn juni 2014

I juni samles klimaforhandlerne for å konkretisere arbeidet med en ny klimaavtale innen 2015. I Bonn arrangeres også to ekstraordinære ministermøter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.06.2014

Nyheter

DSC_5209_peru_cf

Hva skjedde på klimamøtet i Bonn?

17.06.2014 | Sist oppdatert: 24.06.2014

Fraværet av stor konflikt eller prosedyrekrangler gjør at klimaforhandlingsmøtet i Bonn kanskje kan betegnes som en suksess. Men det er vanskelig å overskue hvordan veien videre skal føre til en ny global klimaavtale i Paris om 18 måneder.

Bonn juni 2014 foto IISD

Alt skal vekk innen 2050?

10.06.2014 | Sist oppdatert: 10.06.2014

Forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale går sakte men sikkert framover. I lys av ny kunnskap fra FNs klimapanel har diskusjonen nå begynt blant klimaforhandlerne om et langsiktig mål for utslippskutt fram mot 2050. Hvor store klimagassutslipp har verden råd til å ha ved midten av dette århundret, om noen?

978x

Samling i Bonn?

02.06.2014 | Sist oppdatert: 02.06.2014

500 dager gjenstår til klimatoppmøtet i Paris skal vedta en ny, internasjonal klimaavtale. Per nå finnes ikke en eneste side tekstutkast. Når klimaforhandlerne møtes i Bonn 4.-15. juni må de skifte gir i forhandlingene.