Lederen for FNs klimasekretariat, Christiana Figueres, under åpningen av COP 16 i Cancun.

Lederen for FNs klimasekretariat, Christiana Figueres, under åpningen av COP 16 i Cancun. Foto: ENB/IISD

Kyotos framtid avgjøres i Cancun

I løpet av de kommende to ukene vil trolig Kyoto-avtalens videre skjebne avgjøres. Under åpningen av klimatoppmøtet i Cancun i går ble både Japan og Canada hardt angrepet for å blokkere en bindende klimaavtale.

Les mer

Hvor bindende blir en ny avtale?

Naturvernforbundets forslag til videreføring av Kyoto (PDF)

I går, mandag, åpnet COP 16 i Cancun. Forventningene er lave, men toppmøtet kan likevel bli svært avgjørende for hva slags klimaavtale verden kommer fram til. Et av de viktigste og vanskeligste spørsmålene er hva som skal skje med Kyoto-avtalen etter at den første perioden med utslippsforpliktelser går ut i 2012.

Kyoto-avtalen er det eneste juridisk bindende regelverket som sikrer utslippskutt i rike land. Både for miljøorganisasjoner og utviklingsland er det derfor svært viktig at denne avtalen fortsetter, og at alle rike land som har forpliktelser i Kyoto-avtalen i dag, fortsetter å ha slike forpliktelser også etter 2012.

Japan og Canada har vært blant de sterkeste motstanderne av å videreføre Kyotoprotokollen. Canadas regjering har sagt rett ut at de ikke engang ønsker å overholde de forpliktelsene de allerede har påtatt seg i Kyoto. Mest oppsiktsvekkende er det likevel at Japan, Kyoto-avtalens hjemland, under åpningen av Cancun-toppmøtet i går blankt avviste en videreføring av protokollen som er oppkalt etter deres gamle hovedstad.

Japanske miljøorganisasjoner kritiserte i går landets avvisende holdning for å skape en lite konstruktiv start på forhandlingene i Cancun. Canada på sin side mottok både første, andre og tredje plass i miljøbevegelsens kåring av "dagens fossil" - det landet som har gjort mest for å skade forhandlingene.

Naturvernforbundet har i forkant av Cancun bedt Norge være en aktiv pådriver for å videreføre Kyoto-avtalen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.12.2010