EUs kvotesystem

Om lag halvparten av Norges klimagassutslipp omfattes av EUs kvotesystem. Hovedproblemet med kvotesystemet er at det er tildelt alt for mange kvoter. Dette gjør at kvotesystemet i liten grad reduserer utslippene av klimagasser.

EUs kvotesystem er en del av EUs klimapakke som skal gi 20 prosents reduksjon i utslippene i 2020, sammenliknet med hva de var i 1990. Fra 2013 til 2020 reduseres antall kvoter skal med 1,74 prosent hvert år slik at utslippene fra kvotepliktig industri i 2020 skal være omtrent 21 prosent lavere enn i 2005.

Alt for mange kvoter

Kvotesystemet vil kun gi varige utslippskutt dersom det er få kvoter tilgjengelig. Færre kvoter enn hva utslippene er gjør at bedriftene må kutte sine utslipp. I EUs kvotesystem har det derimot blitt tildelt flere kvoter enn hva bedriftene har behov for. Dette gjør at bedriftene ikke trenger kutte sine utslipp.

Mye av kvoteoverskuddet stammer fra finanskrisen. I perioden 2008-2012 fikk bedriftene i EU tildelt kvoter på bakgrunn av forventede utslipp. Finanskrisen første til lavere produksjon i industrien, som igjen ga lavere utslipp enn forventet. Da kvotene var tildelt før finanskrisen inntraff satt mange bedrifter igjen med store overskudd av klimakvoter. I perioden 2008-2012 er kvoteoverskuddet anslått til hele 900 millioner kvoter.

Overskudd av kvoter kunne overføres til den nye kvoteperioden som går fra 2013-2020. Samlet sett anslår EU Kommisjonen et overskudd av klimakvoter på hele 2,4 milliarder kvoter i 2020 (EU Kommisjonen 2012, PDF-fil).

Overskuddet av kvoter gir lave kvotepriser som igjen gjør det mindre attraktivt for bedrifter å investere i miljøvennlig teknologi. Det er vanskelig å anslå fremtidig kvotepris, men EU Kommisjonen anslår at denne kan være på 16,5 Euro i 2020 (EU Kommisjonen 2012, PDF-fil). Dette er langt lavere enn 40 Euro som ble anlått av Klimakur 2020 som danet grunnlaget for klimameldingen som kom i 2012 (Klimakur 2020, PDF-fil).

Hva betyr dette for Norge?

EUs kvotesystem omfatter omtrent halvparten av norske klimagassutslipp. I hovedsak gjelder dette oljeindustrien, landbasert industri og energiproduksjon. Med en kvotepris på 40 Euro i 2020 regnet Klimakur 2020 med at kvotesystemet ville redusere utslippene fra kvotepliktig sektor med omtrent tre millioner tonn i året. Med under halvparten av denne kvoteprisen vil utslippene trolig bli langt lavere.

Dette betyr at kvotesystemet i lite grad vil redusere utslippene fra norske bedrifter. Derfor blir det viktig å satse på andre virkemidler som CO2-avgift, påbud om bruk av miljøvennlig teknologi og forbud mot forurensing.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2014

Relaterte tema