Forhandlingene så langt

I 2012 avsluttet forhandlingene om det internasjonale klimaregelverket som skal gjelde fram til 2020. Naturvernforbundet har fulgt denne forhandlingsrunden hele veien. Her kan du lese et overblikk på hvordan dagens klimaregime ble til, og hva som skjedde på hver og et av de mange forhandlingsmøtene.

Rapport:
Fra Bali til Cancun

Naturvernforbundets omfattende oppdateringer fra forhandlingene om en ny klimaavtale i perioden 2008-2010 er nå samlet i rapporten "Fra Bali til Cancun".

Last ned rapporten

Klimaforhandlingene skjer i regi av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). I desember hvert år møtes partene til toppmøte, en såkalt Conference of the Parties (COP). Mellom disse toppmøtene avholdes det en rekke mindre forhandlingsmøter.

I tillegg til de offisielle FN-møtene er også møter i andre fora viktige. Klima blir diskutert av de såkalte G8- og G20-gruppene, som samler ledere for de mektigste landene i verden. I tillegg har USA tatt initiativ til en serie møter kalt «Major Economies Forum» (MEF).

Fra Bali til København

Under klimatoppmøtet COP 13 på Bali i 2007 ble det vedtatt å starte forhandlinger om klimaregelverket for perioden etter at utslippsmålene i den første forpliktelsesperioden av Kyoto-protokollen utløper, altså fra 2013 og framover. Det ble vedtatt et omfattende mandat for forhandlingene, den såkalte Bali Action Plan, som lister opp de områdene forhandlingene skulle omfatte: Mål for utslippskutt i industriland, tiltak for å kutte utslippene i utviklingsland, finansiering av klimatiltak i fattige land, tilpasning til klimaendringer og så videre. Selv om det aldri ble formelt bestemt at det nye regelverket skulle gjelde fram til 2020, endte forhandlingene i praksis med å handle om perioden 2013-2020.

Forhandlingene som ble satt i gang på Bali skulle i utgangspunktet pågå fram til klimatoppmøtet COP 15 i København i 2009. Det var store forventninger til at dette toppmøtet skulle vedta en ny juridisk bindende klimaavtale etter modell av Kyoto-protokollen (selv om mandatet fra Bali ikke spesifiserte at forhandlingene skulle resultere i en ny protokoll). Det ble avholdt svært mange forhandlingsmøter opp mot København-toppmøtet, men det gikk svært sakte framover. COP 15 i København ble preget av bitter uenighet og kaos, og resultatet ble en svært svak erklæring som mange land sluttet opp om, men som selve forhandlingsmøtet aldri vedtok. Etter dette oppga mange land tanken på å forhandle fram en helhetlig avtale for perioden fra 2013 til 2020. Innsatsen ble i stedet rettet inn mot å vedta konkrete regler for klimaarbeidet i denne perioden, uten å gjøre dem til en del av en juridisk bindende protokoll.

Stein på stein

De påfølgende klimatoppmøtene (COP 16 i Cancun i 2010, COP 17 i Durban i 2011 og COP 18 i Doha i 2012) bygde deretter stein på stein et sett med enkeltbeslutninger som til sammen danner det internasjonale klimaregelverket fram til 2020.

Forventningene foran Cancun-toppmøtet i 2010 var lave, men COP 16 endte likevel opp med enighet om den såkalte Cancun-avtalen, som inneholder overordnede regler om utslippskutt, finansiering, klimatilpasning, bevaring av tropisk skog og mye mer. COP 16 var dermed med på å gjenopprette tilliten til at FNs klimakonvensjon var i stand til å levere resultater. COP 17 i Durban utfylte flere områder i Cancun-avtalen, og vedtok også opprettelsen av Det grønne klimafondet, som seinere skal fylles med penger til utslippskutt og klimatiltak i utviklingsland. Durban-toppmøtet vedtok også at Kyoto-protokollen skal videreføres etter 2013, selv om vesentlig færre industriland vil delta i denne andre forpliktelsesperioden.

Med vedtakene som ble gjort på klimatoppmøtet i Durban, samt noen ytterligere konkretiseringer fra Doha i 2012, avsluttet forhandlingene som ble satt i gang på Bali i 2007. Regelverket for perioden 2013-2020 er ikke på langt nær sterkt nok til å sikre den innsatsen mot farlige klimaendringer som klimaforskerne mener er nødvendig. Men det er heller ikke riktig at det ikke finnes noe internasjonalt klimaregelverk fra 2013. Les mer om regelverket for perioden fram til 2020 her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.01.2013

Nyheter

Demo_foei_web

Forslag til Durban-avtale sikrer ikke større utslippskutt

03.12.2011 | Sist oppdatert: 03.12.2011

I dag ble det første helhetlige forslaget til en avtale som kan vedtas på Durban-toppmøtet lagt fram. Naturvernforbundet mener at forslaget ikke sikrer større utslippskutt i rike land. - Når ministere og statsledere ankommer i neste uke må de gjøre store forbedringer, sier Naturvernforbundets Bård Lahn.

Selwin_hart_enb_web

- Durban må sikre større utslippskutt

30.11.2011 | Sist oppdatert: 30.11.2011

En fersk FN-rapport viser at verden er langt unna målet om å unngå en temperatur-stigning på mer enn to grader. Men rapporten viser også at det er både økonomisk og teknologisk mulig å øke ambisjonsniåvet slik at målet nås.

Deseko

Avgjørende toppmøte åpner i dag

28.11.2011 | Sist oppdatert: 25.11.2011

I dag åpner årets klimatoppmøte, COP 17, i Durban, Sør-Afrika. Selv om det ikke forventes noe gjennombrudd i arbeidet for en ny klimaavtale, må Durban-toppmøtet ta avgjørende valg for framtiden til det internasjonale samarbeidet mot farlige klimaendringer. Naturvernforbundet mener at et stort skritt framover for klimaet er både mulig og nødvendig i Durban.

Deseko

Fire krangler foran Durban-toppmøtet

07.09.2011 | Sist oppdatert: 25.11.2011

Det nærmer seg et nytt FN-toppmøte der verden skal prøve å bli enige om en internasjonal klimaavtale. Fram til toppmøtet i Durban åpner den 28. november, vil politikere og forhandlere jobbe på høygir for å prøve å komme nærmere en avtale - blant annet med møter i Pretoria i september og Panama i oktober. Her er fire ting de kommer til å krangle om.

Store motsetninger foran neste klimatoppmøte

01.07.2011 | Sist oppdatert: 01.07.2011

Partene i klimaforhandlingene krangler fortsatt om hvordan vedtakene fra forrige klimatoppmøte i Cancun skal tolkes. Forhandlingene gjør framgang når det gjelder regelverk og tekniske spørsmål, men de store problemene står fortsatt uløst. En serie møter på høyt politisk nivå skal forsøke å skape framgang – det første i Berlin fra 3. til 4. juli.

Klimaforhandlinger Bonn 2010

Utviklingsland planlegger størst utslippskutt

17.06.2011 | Sist oppdatert: 21.05.2012

En ny rapport viser at utviklingslandene har lovet større utslippsreduksjoner i forhandlingene om en ny klimaavtale enn de rike landene har gjort. De samlede utslippskuttene er fortsatt langt unna det som trengs for å unngå farlige klimaendringer, men det er først og fremst de rike landene som bør ta ansvar for å øke sine ambisjoner.

Deseko

Hva kan vi forvente av neste klimatoppmøte?

14.06.2011 | Sist oppdatert: 14.06.2011

Hvor mye lenger kan vi komme i retning en bindende internasjonal klimaavtale på neste klimatoppmøte, COP 17 i Sør-Afrika i desember? Det har vært det viktigste temaet den første uka av klimaforhandlingene som nå pågår i Bonn, Tyskland.

Oppsummering av klimamøtet i Bangkok

13.04.2011 | Sist oppdatert: 13.04.2011

Den første runden med forhandlinger etter klimatoppmøtet i Mexico viste at det fortsatt er skarpe motsetninger mellom rike og fattige land i arbeidet for en ny klimaavtale. Krangel om hvilke spørsmål som skal prioriteres fram mot neste toppmøte og framtiden til Kyotoprotokollen dominerte det ukelange møtet i Bangkok.

Viser fra 49 til 56 av totalt 176 artikler

Relaterte tema